Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice


Od carycy do Kopernika
     Szkoła w Jaworznie [gmina Rudniki] ma 90 lat
     Portrety cara, carycy, 16 ławek czteroosobowych, stół, szafa i krzesło - tak wyglądało wyposażenie klasy w szkole w Jaworznie 90 lat temu. Po portretach nie ma już dziś śladu. Po tamtych ławkach też, śpieszymy zapewnić.

     W roku 1913 władze carskie w powiecie wieluńskim i w innych powiatach Królestwa Polskiego zaczęły organizować nową sieć szkolną, znacznie zwiększając ilość szkół w środowiskach wiejskich. Warunki do uruchomienia szkoły w Jaworznie były bardzo sprzyjające. Były dziedzic Jaworzna, Kiślański zmuszony był wyzbyć się swojej własności. Na potrzeby szkoły zakupiony został "dworek'' z resztkami parku. Obowiązki nauczyciela i kierownika szkoły powierzono Wacławowi Jędrzejewskiemu, który 1 stycznia 1914 r. rozpoczął organizować placówkę. Klasy były dwie, po 60 uczniów każdej. Ponieważ ławek czterosobowych było 16, wynika z tego, że do listy wyposażenia można dodać oślą ławkę - mebel niegdyś w szkolnej klasie niezbędny.
     Od 1 września 1917 r. w Jaworznie działa już pierwsza w gminie (a bodaj i w powiecie) wiejska dwuklasowa szkoła początkowa. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku w Jaworznie utworzono szkołę siedmioklasową.
     W czasie II wojny światowej w murach szkoły utworzono szkołę dla dzieci niemieckich. Jednak rodzin niemieckich nie było i działalność szkoły została zawieszona.
     W maju 1945 roku wracają do Jaworzna nauczyciele i rozpoczynają pracę z dziećmi. To okres nadrabiania wojennych zaległości. Do szkoły, do klas I-V uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W roku szkolnym 1945/46 w szkole było 341 dzieci i 3 nauczycieli. W latach 1959-1968 w budynku szkolnym oprócz szkoły podstawowej funkcjonowała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego.
     W roku szkolnym 1983/84 szkoła przeprowadza się do nowego budynku. Oprócz nowych izb lekcyjnych i pracowni przedmiotowych jest również salę gimnastyczna. Jednak wady konstrukcyjno-budowlane powodują, że na kilka lat sala zostaje wyłączona z użytkowania, dopiero w latach 1992-1993 przeprowadzono jej remont..
     Uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika odbyła się 30 maja 1998 r. Za zebrane podczas uroczystości pieniądze zakupiony został sprzęt do siłowni. W tym samym czasie szkoła wzbogaciła się o pracownię komputerową.
     W przyszłym roku Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie obchodzić będzie 90-lecie istnienia. Dużo się przez te lata zmieniło!
     Grażyna Dzierżak (OGP 41/ maj 2002)

W ciągu istnienia szkoły zatrudnionych w niej było 87 nauczycieli i 21 pracowników obsługi, a od 1945 r. miała 3 dyrektorów:
Tomasz Salamon (1 IX 1945 - 31 VIII1971)
mgr Adam Mandat (1 IX 1971 - 31 VIII 1991)
mgr Andrzej Korpowski. (Od 1 IX 1991)