Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Rządowa pomoc
Lepiej późno niż wcale?
Z pomocy w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w powiecie oleskim skorzysta około 170 dzieci.

Dla ilu dzieci wyprawka?
Dobrodzień - 32, Gorzów Śląski - 19, Olesno - 30, Praszka - 37, Radłów - 10 (pełna wyprawka) + 10 (podręczniki), Rudniki - 23, Zębowice - 10

Wyprawka składa się z podręczników, plecaka, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych. Łącznie dotacja na jednego ucznia wyniesie niecałe 170 zł. Program przeznaczony jest dla dzieci, które pochodzą z najuboższych rodzin i w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. (...) Jak nas poinformowano w Kuratorium Oświaty w Opolu, wszystkie gminy w powiecie oleskim w terminie otrzymały środki na zakup wyprawek i jedynie od sprawnej organizacji na poziomie gminy zależy przebieg i terminowość realizacji programu. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów "uczeń otrzymuje wyprawkę w szkole nie później niż na 7 dnie przed rozpoczęciem roku szkolnego." Innego zdania są niektórzy pracownicy oświaty i pomocy społecznej. Według nich szczegółowe informacje o programie docierały do gmin zbyt późno. Podobnie było z pieniędzmi. Niektóre gminy otrzymały je dopiero w drugiej połowie sierpnia. To wszystko może spowodować opóźnienia w realizacji całego przedsięwzięcia. Być może przyszłoroczna edycja programu (jeśli w ogóle będzie) zostanie przez Ministerstwo lepiej przygotowana i rozpoczęta odpowiednio wcześnie.
(OGP 46 / wrzesień 2002)
Drukuj stronę
     GÓRA