Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Piękna wieś opolska
Bodzanowice.Pocztówka autorstwa Gizeli i Henryka Pakułów Cztery miejscowości z naszego powiatu są wśród najpiękniejszych. To Bodzanowice, Bobrowa, Skrońsko i Borki Wlk. - wynika z werdyktu jury VII edycji konkursu Piękna Wieś Opolska.
      Urząd Marszałkowski w Opolu ogłosił wyniki 7 października VIII W kategorii Najpiękniejsza Wieś zwyciężyła miejscowość Żyrowa w gminie Zdzieszowice. Drugie miejsce to Kujakowice (gm. Kluczbork), a trzecie to ex aequo Łosiów (gm. Lewin Brzeski) i Dziergowice (gm. Bierawa). Wśród miejscowości wyróżnionych są Bodzanowice (gm. Olesno). W kategorii Najpiękniejsza Zagroda pierwsze miejsce ex aequo Ryszard Bayer z Borek Wielkich (gm. Olesno) i Andrzej i Teresa Kubikowie z Suchej. W kategorii Najlepszy Projekt Odnowy Wsi najlepszy wynik uzyskała Huta Żeliwa w Zagwiździu. Drugie miejsce przyznano Bobrowej (gm. Rudniki) za adaptację części strażnicy na pokoje gościnne i Krzyżowicom za Święto Ziemniaka. Jedno z wyróżnień przyznano Skrońsku (gm. Gorzów Śląski) za odbudowę kościoła filialnego.
      Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień miała miejsce 19 października w Żyrowej - wsi laureatce w kategorii na najpiękniejszą wieś. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali je z rąk marszałka województwa opolskiego Ryszarda Galli.
      Bodzanowice
      Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1447 roku. Obecnie wieś liczy ponad 1000 mieszkańców. Ma charakter rolniczy. Bodzanowice mają też ciekawe położenie geograficzne. Do 1945 roku na terenie wsi znajdowało się przejście graniczne, polsko-niemieckie, którego pozostałość stanowią budynki staży granicznej zaadoptowane obecnie na mieszkania. Życie kulturalne i tradycje koncentrują się wokół kościoła p.w. Narodzenia NMP wzniesionego w 1934 roku. Od 1906 roku jest też placówka Sióstr Służebniczek NMP. Wśród pielęgnowanych tradycji warto wymienić warty strażaków u Bożego Grobu, kwietne dywany na Boże Ciało, dożynki, polter, śląskie wesele. Z Bodzanowic pochodzi obecny Ordynariusz Diecezji Gliwickiej ks. biskup Jan Wieczorek.
      We wsi działa kilka zakładów usługowych, jest 6 sklepów i 2 piekarnie, zakład produkcji kostki brukowej, cegielnia, gorzelnia, punkt skupu złomu. Funkcjonuje wiejski ośrodek zdrowia. Jest szkoła podstawowa wraz z przedszkolem oraz jeden z największych w gminie Domów Strażaka. Gra orkiestra dęta, śpiewa chórek dziecięcy "Scholka". Działa Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, Zespół Sportowy, OSP i Parafialny Zespół Charytatywny Caritas. We wsi organizowane są festyny, zabawy, dożynki, zawody strażackie, świetlicowe zajęcia komputerowe, spotkania z seniorami. Przy pomocy instytucji z zewnątrz (Państwowa Straż Pożarna, KRUS) organizowane są szkolenia, np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz technik gaszenia pożarów, BHP w rolnictwie. W ośrodku zdrowia przeprowadzono badania mammograficzne.
      W tym roku wieś przystąpiła do programu "Odnowa wsi". Grupę odnowy tworzą liderzy stowarzyszeń na czele z sołtysem Janem Pisarkiem oraz radnym i prezesem straży Franciszkiem Ligendzą. W grupie tej działają również: Gizela i Hubert Pakuła, Franciszek Kik, Ernest Dudek, Alojzy Kurpiel, Jerzy Oblong i Stefan Jendrosek. Wieś ściśle współpracuje z władzami gminy Olesno.
      Podejmowanych jest, często przy wsparciu finansowym gminy, wiele przedsięwzięć gospodarczych. W 1996 roku ukończono budowę Domu Strażaka przy bardzo dużym udziale mieszkańców. Wieś uczestniczyła w telefonizacji oraz budowie wodociągu. Mieszkańcy pamiętają też o innych dotkniętych bądź suszą, bądź powodzią, zbierając dla nich płody rolne. Wiele prac społecznych wykonywanych jest w szkole podstawowej. Mieszkańcy partycypują w kosztach budowy drogi. W ostatnich latach przeprowadzono też remont i malowanie kościoła, wybudowano dom pogrzebowy, odmalowano plebanię.
      O podejmowanych działaniach społeczność informowana jest podczas zebrań wiejskich i spotkań stowarzyszeń. Gromadzone są zdjęcia oraz publikacje na łamach lokalnej prasy. OSP prowadzi kronikę. Szkoła wydała własne kalendarze, a strażacy serię widokówek o Bodzanowicach.
      Bodzanowice zostały wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu, ale trzeba dodać, że wcześniej, podczas eliminacji zakwalifikowała się do siódemki finalistów sposród 22 miejscowości, które startowały w tegorocznej edycji konkursu. Przypomnijmy, że w kategorii Najpiękniejsza Wieś oceniano nie tylko estetykę, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, zachowanie i rozwój tożsamości wsi, dbałość o jej historię, zwyczaje, dokumentowanie działań.
      Hubert Imiołczyk (OGP 12(48)/listopad 2002)
Drukuj stronę
     GÓRA