Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Lektury naszych czytelników
"Dwuskrzydłe światło"
Tak zatytułowany jest tom poezji, który w wersji dwujęzycznej, polskiej i ukraińskiej, ukazał się niedawno we Lwowie.
      Janina Brzostowska (1897-1986) - poetka, tłumaczka, powieściopisarka była członkinią założonej przez Emila Zegadłowicza grupy "Czartak". Wydała 18 tomów poezji, jej "Poezje zebrane" ukazały się w 1981 r. Miłośnikom poezji znana jest też jako tłumaczka Safony (jako jedyna przełożyła ze starogreckiego wszystkie jej wiersze) i czeskiego noblisty Jaroslava Seiferta.
      Oto teraz jeden z naszych czytelników, Witold Brostow, na stałe zamieszkały w Teksasie, przesłał nam tom wierszy poetki wydany na Ukrainie. To osobliwe świata stron pomieszanie będzie mniej osobliwe, gdy przybliżmy również osobę korespondenta. Jest on bowiem synem Janiny Brzostowskiej. Jak czytamy we wstępie do książki, przed laty "wyemigrował do USA, w związku z tym była ona wyzwana na przesłuchania do Służby Bezpieczeństwa (...). Koniec przesłuchaniom położyła zamiana nazwiska syna (...). Obecnie Witold Konrad Brostow jest profesorem materiałoznawstwa na Uniwersytecie Północnego Teksasu w Dentonie." Jak widać na tym przykładzie, nawet czytając wiersze, nie uciekniemy od powikłanych polskich losów.
      Ale przecież, czymże jest poezja Brzostowskiej, jak nie refleksją o ludzkich losach? Refleksją piękną i gorzką czasami, choćby jak w wierszu "Powiedz...": "To są lata stracone / między tobą a mną ... / Chwastem ostrym zarosłe / jak zgruchotały dom".
      Zachęcamy do lektury.
      A.B. (OGP 48/ listopad 2002)
      Janina Brzostowska: Dwuskrzydłe światło. - Lwów, 2002.
      Książka jest dostępna w Oleskiej Bibliotece Publicznej.
Czartak - grupa literacka założona w 1922 r. w Wadowicach przez Emila Zegadłowicza. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od dawnej kaplicy ariańskiej w Mucharzu nad Skawą. W skład grupy wchodzili m.in.: E. Kozikowski, J, Birkenmajer, Z. Kossak-Szczucka, współpracowali artyści plastycy: J. Fałat, Z. Pronaszko, W. Weiss. Jedną z cech charakterystycznych programu grupy był regionalizm beskidzki.

Drukuj stronę
     GÓRA