Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice

Strażacy w akcji
Przez cały rok informowaliśmy na naszych łamach o pożarach, które miały miejsce w powiecie oleskim. Dziś wracamy do nich ale w zestawieniach liczbowych. I tak w minionym roku do pożarów strażacy wyjeżdżali 159 razy (w 1999 roku 201 razy). Niemal wszystkie pożary zaliczono do tzw. małych. Przed czerwonym kurem uratowano mienie wartości 2.566 tys. złotych. Straty oszacowano łącznie na 283 tys. złotych. Na powstawanie pożarów ma wpływ ogólny spadek dyscypliny społecznej, częste niepodporządkowanie się obowiązującym przepisom, niedozwolone przeróbki instalacji elektrycznych i gazowych oraz ciągle liczne przypadki wypalania traw na wiosnę powodujące pożary lasów i upraw. W ubiegłym roku odnotowano też 4 przypadki umyślnych podpaleń. Jak zwykle najwięcej pożarów odnotowano na terenie gminy Olesno. Było ich aż 81. W pozostałych gminach w kolejności: Dobrodzień - 19, Praszka - 16, Zębowice - 15, Gorzów Śląski - 13, Rudniki - 9 i Radłów - 6.
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. gwałtowne opady i przybory wód oraz silne wiatry były najczęściej przyczynami interwencji strażaków przypadku tzw. "miejscowych zagrożeń". Łącznie na terenie powiatu odnotowano ich 331 (w 1999 roku 230, czyli wzrost o 101). Uratowano mienie o łącznej wartości 252 tys. złotych, zaś straty oszacowano na kwotę 1.481 tys. złotych.
Do tej grupy zdarzeń zaliczamy też wyjazdy do usuwania kokonów owadów (szczególnie szerszeni) stwarzających zagrożenie dla ludzi.
Zdecydowanie najwięcej zdarzeń odnotowano również na terenie gminy Olesno, aż 197. W pozostałych gminach: Dobrodzień - 39, Praszka - 30, Rudniki - 21, Gorzów Śląski - 18, Radłów - 15 i Zębowice -11.
Fałszywe alarmy
W ubiegłym roku odnotowano 9 alarmów fałszywych. W 1999 roku było ich 14. Trzeba tutaj wyjaśnić, że w tej liczbie tylko dwa alarmy były tzw. "złośliwe". Dwa razy strażacy wyjechali do zdarzenia w wyniku włączenia się instalacji alarmowych bez przyczyny, a cztery razy w tzw. "dobrej wierze" osoby powiadamiającej o zdarzeniu.
Udział OSP
Jednostki ochotniczych straży pożarnych powiatu oleskiego uczestniczyły w 2000 roku w 284 zdarzeniach. 144 razy wyjeżdżały do pożarów, a 134 razy do innych zdarzeń (ratownictwa drogowego, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, usuwania powalonych drzew).
Najczęściej do działań ratowniczych jednostki OSP były dysponowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
Najwięcej wyjazdów odnotowały silne, dobrze wyposażone jednostki OSP znacznie oddalone od oleskiej straży państwowej. I tak OSP Dobrodzień interweniowało 48 razy, OSP Praszka 32 razy i Rudniki 19 razy. W dalszej kolejności: Zębowice - 16, Borki Wielkie - 14, Borki Małe - 13, Radawie - 12, Wysoka i Gorzów Śląski po 11 zdarzeń.
Hubert Imiołczyk
Tekst przygotowałem na podstawie obszernej analizy zdarzeń w powiecie oleskim w 2000 roku opracowanej przez st. asp. Henryka Wieczorka - zastępcę komendanta powiatowego PSP w Oleśnie. (OGP 29)