Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Zwyczajowe praktyki
      Jeden z naszych czytelników zapragnął zorientować się w programie zbliżającej się sesji oleskiej rady miejskiej. Będąc w Urzędzie Miejskim szukał jakiejkolwiek informacji na tamtejszych tablicach ogłoszeń. Niestety, nie znalazł. Rada zajmuje się naszymi sprawami - czy nie powinno być obowiązkiem poinformować nas, jakie to sprawy i kiedy są omawiane? Są tablice ogłoszeń w urzędzie, są w mieście.
      Cóż, wygląda na to, że nasz czytelnik niesłusznie się dziwi. Statut gminy ustala, że o terminie i programie sesji rady należy poinformować "w sposób zwyczajowo przyjęty". A jaki jest ten "zwyczajowo przyjęty" sposób, czytelnik sam opisał.
      Jaka rada, takie zwyczaje?
      (jn)(OGP 50-51/styczeń-luty 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA