Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
Obietnice dotrzymane

Pół roku temu (OGP 11/02) z dyrektorem Maciejem Jungiem rozmawialiśmy o perspektywach jedynej w Gorzowie szkoły średniej. Co się zmieniło od tego czasu?
       Od 1 stycznia 2003 r. zmieniona została nazwa szkoły. Z nazwy ubył przymiotnik "rolniczy" i w Gorzowie mamy teraz Zespół Szkół. To konsekwencja tego, że zmieniła się też oferta tej szkoły. Od września 2003 szkoła zaproponuje gimnazjalistom: liceum ogólnokształcące (3 letnie ; profil ogólny), liceum profilowane (3 letnie, profil ekonomiczno-administracyjny oraz zarządzanie informacją), technikum budowlane (4 letnie), szkołę zawodową (2-letnia, oddział wielozawodowy). Absolwenci szkoły mają też możliwość bezpłatnego ukończenia kursu kierowców kat. B i T oraz zdobycia uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego. Szkoła ma również ofertę dla dorosłych, którzy chcieliby uzupełnić wykształcenie.
       Co jeszcze udało się zrobić przez ostatnie pół roku? - zapytaliśmy dyrektora Macieja Junga. Już jest wybudowany i dobrze służy parking dla pracowników i uczniów, otwarto nowe pracownie: informatyczną i multimedialną. W bibliotece jest czynna kawiarenka internetowa. "W wolnym od zajęć czasie młodzież może korzystać w jednym miejscu zarówno z biblioteki, czytelni jak i kawiarenki internetowej" - podkreśla dyrektor. Dowiedzieliśmy się też, że szkole udało się już nawiązać współpracę z miejscowością Boxmer w południowo-zachodniej Holandii. - W ramach współpracy i wymiany młodzieży będzie możliwość podjęcia w okresie wakacji pracy zarobkowej przez uczniów naszej szkoły - powiedział dyrektor Jung.
       W czasie ferii, dzięki zaangażowaniu się rodziców uczniów, wyremontowano wnętrza szkoły. Miejmy nadzieję, że zrealizowane zamierzenia przyczynią się do dużego zainteresowania szkołą przez miejscową młodzież.
       Mirosława Lachowska Fabiś (OGP 52 / marzec 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA