Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Artur Tomala Rozmowa z Arturem Tomala, burmistrzem Gorzowa Śl.
Po pierwsze, infrastruktura!
Nowy burmistrz Gorzowa Śl. jest postacią znaną mieszkańcom miasta i gminy. Przez kilka lat był sekretarzem gminy. Zapowiada się więc, że obecna kadencja będzie w "gminnej polityce" okresem kontynuacji. Czy rzeczywiście? - zapytaliśmy.
      Artur Tomala: Bliskie są mi przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, bo tym zajmowałem się, będąc sekretarzem urzędu. Będę zatem kontynuować rozpoczętą budowę kanalizacji poszczególnych wsi, poszukując większych środków poza budżetem gminy, aby w krótkim czasie zrealizować to zamierzenie.
      OGP: Poza budżetem, czyli gdzie?
      A.T: W tej sprawie na przełomie września i października zawało porozumienie pięć gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Byczyna, tworząc Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. Utworzony związek ma charakter otwarty, dlatego inne gminy leżące w dorzeczu Prosny mogą też do związku przystąpić. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się nam pozyskać znaczne środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub innych przedakcesyjnych programów.
      OGP: Infrastruktura to również drogi i ich oświetlenie. Będziemy jeździć po równiejszych drogach?
      W tej kadencji chciałbym poprawić jakość dróg gruntowych w wielu małych, wiejskich osiedlach. W mieście większego nakładu wymagałaby naprawa i renowacja chodników. Podjąłem również decyzję o zabezpieczeniu przed kradzieżą obiektów użyteczności publicznej poprzez zainstalowanie w nich monitoringu. W perspektywie za jedną z najważniejszych spraw uważam wykonanie nowego, szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, gdyż jest to dokument, który określi kierunki rozwoju naszej gminy.
      OGP: Poważnym problemem jest bez wątpienia bezrobocie w gminie. Czy gmina podejmie tu jakieś działania zaradcze?
      A.T: Myślę o promocji oraz stworzeniu w gminie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla firm tworzących nowe miejsca pracy. W związku z tym niezbędne jest jak najszybsze doprowadzenie do Gorzowa Śląskiego sieci gazowej. Chciałby również, aby obecna rada podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg w podatku dla przedsiębiorców, zatrudniających mieszkańców gminy. Zamierzam tym samym prowadzić umiarkowaną politykę podatkową. Jeśli chodzi o zatrudnienia w urzędzie, to w pierwszej kolejności rozważam zawsze kandydatury i podania o pracę osób z terenu gminy.
      OGP: Czego życzyłby Pan mieszkańcom gminy i sobie na nowy rok? A.T: Wszystkim życzę poprawy warunków bytowych, aby w XXI wieku każdy miał dostęp do wszelkich usług i mógł zaspokoić swoje potrzeby. Sobie życzę, aby przez obecną działalność samorządową mieszkańcom lepiej się żyło i by swoje urzędowe sprawy załatwiali w terminie.
      OGP: Dziękuję za rozmowę.
      Notowała: Mirosława Lachowska-Fabiś, zdjęcie A. Helios (OGP 50-51/ styczeń-luty 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA