Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych z dnia 25 marca 2003 r.
dotyczące zachowania się Burmistrza Olesna p. Edwarda Flaka podczas spotkania mieszkańców miasta z radnymi okręgów l i 2 w dniu 20 marca 2003 r. oraz wypowiedzi udzielonej Nowej Trybunie Opolskiej nr 69 z dnia 22 23 marca 2003 r. a odnoszącej się do Wicewojewody Opolskiego.
Klub Radnych Niezależnych potępia aroganckie zachowanie się Burmistrza Olesna - p. E. Flaka na spotkaniu z mieszkańcami miasta w dniu 20 marca br. Ton odpowiedzi udzielanych uczestnikom spotkania nie świadczy dobrze o kulturze osobistej i politycznej, reprezentowanej przez Burmistrza Olesna. Na konkretne zapytanie i sensowną propozycję mieszkańca miasta użył słów obraźliwych w stosunku do niego nazywając go „gburem".
Podobnymi inwektywami odnosił się w stosunku do p. Jana Dzierżonia jako urzędnika państwowego.
Klub Radnych Niezależnych wyraża również głębokie oburzenie wobec wypowiedzi udzielonej przez Burmistrza Olesna - p. Edwarda Flaka gazecie Nowa Trybuna Opolska w dniu 22 bm. na temat współpracy z nowo mianowanym Wicewojewodą Opolskim p.Janem Dzierżoniem, która w ewidentny sposób szkodzi pozytywnemu wizerunkowi naszej gminy.
Pan Edward Flak zapomina, że został wybrany przez społeczność naszej gminy do jej godnego reprezentowania. Przypominamy panu Burmistrzowi, że jest tylko urzędnikiem a Gmina i Urząd nie są jego prywatną własnością. Mieszkańcy czują się zawstydzeni, rozczarowani i oszukani postawą oraz gorszącym zachowaniem "swojego burmistrza".
Oświadczamy iż takie traktowanie mieszkańców i taki sposób sprawowania urzędu Burmistrza nie jest przez nas akceptowany. Nie ponosimy jednak politycznej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację oraz jej reperkusje dla Gminy Olesno.
Dalsze postępowanie i ewentualne konsekwencje pozostawiamy w gestii ugrupowania, które udzieliło p. Edwardowi Flak rekomendacji do kandydowania na ten Urząd.
Piotr Antkowiak, Norbert Hober, Kazimierz Konieczko, Janusz Proszewski, Henryk Zaporowski
Drukuj stronę
     GÓRA