Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Wspólna sprawa
Szpital
Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Oleśnie, Włodzimierza Brzęczka 16 kwietnia spotkali się przedstawiciele komisji zdrowia wszystkich samorządów lokalnych powiatu oleskiego.
      Głównym celem spotkania było przekazanie rzetelnej informacji na temat sytuacji oleskiego szpitala w latach 1999 - 2003, a więc od momentu, kiedy zaczęły funkcjonować kasy chorych. Dyrektor szpitala, Andrzej Prochota i jego zastępca, Andrzej Łucki omówili sprawy związane z kontraktem, restrukturyzacją placówki i zadłużeniem szpitala. Zdaniem Włodzimierza Brzęczka ważne jest, aby do radnych z gmin naszego powiatu dotarło jak najwięcej takich informacji. Dzięki temu być może bardziej skuteczna będzie współpraca samorządów wokół problemów stacjonarnej ochrony zdrowia w powiecie oleskim. Szpital nie jest sprawą li tylko starostwa, to dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu.
      Kolejnym tematem spotkania była współpraca z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej. Chodziło głównie o wielkość umów podpisywanych między szpitalem a lekarzami pierwszego kontaktu w zakresie transportu i diagnostyki. Według przewodniczącego komisji nie wszystkie zespoły wykorzystują w pełni pulę 15% wartości swojego kontraktu na te właśnie świadczenia.
      Osobną kwestię stanowiła działalność Towarzystwa Pomocy Szpitalowi. Włodzimierz Brzęczek zwrócił się do radnych, aby wstępowali do tego Towarzystwa oraz zaapelował o samoopodatkowanie się radnych na rzecz szpitala - przekazanie na jego rzecz 1 diety przez wszystkich radnych z terenu powiatu oleskiego.
      eM (OGP 54 / maj 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA