Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice

Narkotyki w powiecie

Marihuana, haszysz, LSD, amfetamina, leki i kleje, heroina. Po takie narkotyki i w tej właśnie kolejności sięgają uczniowie szkół ponadpodstawowych w powiecie oleskim. Według ankiety opracowanej przez mgr Wiesławę Galus, pedagoga ZSZ w Oleśnie, najbardziej zagrożone narkomanią są: LO w Praszce, ZSR w Gorzowie ŚL. ZSOiE w Oleśnie, ZSR w Gosławicach i ZSZ w Oleśnie. Nadania przeprowadzono we wrześniu i październiku we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie wśród uczniów klas pierwszych i ostatnich.
18 % uczniów miało czynny kontakt z narkotykami - to liczba zbliżona do średniej wojewódzkiej. Obniża się wiek pierwszego kontaktu z narkotykami. Po raz pierwszy po narkotyki sięga się już w wieku 13-15 lat - z ciekawości i dla towarzystwa, aż w 55 % bez namowy. 45 % biorących kupuje narkotyki za kieszonkowe, 3 % posuwa się do kradzieży.
Policja likwiduje nielegalne uprawy. Jednak głównym źródłem zaopatrzenia jest Kluczbork, skąd młodzież sama sprowadza narkotyki, skąd docierają handlarze sprzedający narkotyki w szkołach, dyskotekach i lokalach gastronomicznych. Pytana młodzież sama wskazuje na te źródła i wymienia miejsca.
Uczniowie sięgają też po nasiona pewnych roślin, czy zbiera tzw. grzyby halucynogenne.
Rodzice, nauczyciele i młodzież nie są pozostawieni sami z problemem narkotyków - pomoc i poradę można znaleźć w Poradni Odwykowej w Oleśnie (ul. Pieloka 16, tel. 034/3584090).
Andrzej Suder
(OGP30)