Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Borki Wlk.
Zmiany u franciszkanów.
Decyzją Kapituły Prowincjonalnej Zakonu Franciszkanów pobyt w Borkach zakończy trzech zakonników, w tym gwardian, borecki proboszcz, o. Bernard Knieć
       W lipcu odbyła się Kapituła Prowincjonalna Zakonu Franciszkanów. Wybrano nowy Zarząd Prowincji oraz nowego ojca prowincjała. Do franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi należy obecnie 17 domów zakonnych, w tym cztery w Niemczech. Kuria Prowincjonalna mieści się przy klasztorze we Wrocławiu-Karłowicach. Do Prowincji św. Jadwigi należy również Klasztor Franciszkanów w Borkach Wielkich. Obrady Kapituły wiążą się zawsze ze zmianami personalnymi w domach zakonnych. Zmiany nie ominęły również boreckiego konwentu. W sierpniu parafia żegnała trzech zakonników. We wrześniu powita trójkę nowych. Pobyt w boreckim klasztorze zakończyli ojcowie: Bernard, Metody i Aureliusz. o. Bernard Knieć
      Ojciec Bernard Knieć przez ostatnie dziewięc lat był gardianem klasztoru i proboszczem parafii. Rozpoczął wydawanie gazetki parafialnej. Z jego inicjatywy i przy współpracy z lokalną społecznością wprowadził do kalendarza nowe zwyczaje i obrzędy, chociażby konne procesje z pochodniami na św. Marcina czy piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Co roku z zaangażowaniem czuwał nad budową szopki, starał się zapraszać ciekawych wykonawców na styczniowe koncerty kolęd. Przyczynił się do wydania albumu "Franciszkanie w Borkach" i do opublikowania pierwszych widokówek. Chętnie włączał się w organizację festynów i dożynek.
       Dodajmy jeszcze, że w ponad 90-letniej historii boreckiego konwentu był 25. gwardianem. W ubiegłym roku obchodził 25-lecie życia zakonnego. Przed Borkami pracował w klasztorach we Wrocławiu, Nysie i Gliwicach. W czasie jego kadencji przeprowadzono szereg remontów i inwestycji w kościołach i klasztorze. Wśród najważniejszych możemy wymienić odmalowanie elewacji wewnętrznych kościołów w Borkach Wielkich i Borkach Małych, remont dachu klasztoru, remont dachu kościoła w Borkach Małych, remont wieży kościółka drewnianego, adaptacja kaplicy pogrzebowej, remont pomieszczeń nowicjatu, odnowienie kaplic Drogi Krzyżowej, prace przy cmentarzu w Borkach Małych, oświetlenie specjalnymi reflektorami 66-metrowej wieży kościelnej i wiele innych. By tak wiele prac przeprowadzić, potrafił bardzo dobrze współpracować z mieszkańcami, radą parafialną, miejscowymi organizacjami, władzami rozpocznie pracę w klasztorze w Norymberdze. o. Metody Grzesiek
       Ojciec Metody Grzesiek był w klasztorze w Borkach Wielkich aż 27 lat. W latach 1976-1988 pełnił funkcję magistra nowicjatu, czyli wychowawcy młodzieńców przygotowujących się do życia zakonnego. W ostatnich latach nadal wykładał w nowicjacie język łaciński i niemiecki. Przez pewien czas prowadził kurs języka niemieckiego dla dorosłych, później uczył go w miejscowej szkole. Ostatnio prowadził w szkole pozalekcyjny kurs języka angielskiego dla dzieci. Był kapelanem Sióstr Służebniczek NMP. Przygotowywał nabożeństwa i głosił kazania w języku niemieckim.
       Znany jest jednak najbardziej jako założyciel i opiekun dziecięcego chórku "Ptaszki św. Franciszka". Jak wielokrotnie pisaliśmy, chórek wykonuje pieśni ludowe i piosenki współczesne w kilku językach, występował też za granicą.
       Ostatnio dzięki tłumaczeniu ojca Metodego mogliśmy w kilku kolejnych numerach OGP czytać o przebiegu I wojny światowej na ziemi oleskiej. Ojciec Metody otrzymał przeniesienie do Kłodzka.
       Krótko, bo tylko trzy lata pracował w Borkach ojciec Aureliusz Kułakiewicz. Był to już jego drugi pobyt w Borkach. Jako wikary odpowiadał za naukę religii w szkole i przedszkolu. Przygotowywał dzieci do przyjęcia I Komunii Św. Był też wykładowcą w Nowicjacie. Ojciec Aureliusz został wybrany gwardianem klasztoru w Dusznikach Zdroju.
       Hubert Imiołczyk (OGP 58 / październik 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA