Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Emeryci w działaniu
Prawie 800 osób zrzesza działający w naszym powiecie Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. W ubiegłym roku zorganizował imprezy, w których wzięło udział prawie 2500 osób.
       Od września 2001 r. przewodniczącą oddziału jest Krystyna Polak. Zastępca przewodniczącej, Antoni Krzemiński od ponad 20 lat stoi na czele koła gorzowskiego, które aktywnie włącza do swoich działań sąsiadujące koła z gminy Gorzów Śl. Przedstawiciele związku zebrali się w kwietniu na zebraniu sprawozdawczo wyborczym, podsumowując działalność za lata 1998-2002.
       W referacie sprawozdawczym przewodnicząca Krystyna Polak podkreśliła, że przez ostatnie lata oddział prowadził działalność dzięki zaangażowaniu wielu osób, z których koniecznie wymienić trzeba skarbnika Jadwigę Cal-Całko, która w 2001 r. prowadziła również sprawy administracyjne.
       W powiecie działa 12 kół, z tego 9 to koła wiejskie. W ostatnich latach zlikwidowano koła w Borkach Wielkich i Borowej. Natomiast od ponad roku działa nowe koło w Praszce, zrzeszające ponad 200 emerytów. Od niedawno jest też klub seniora w Wichrowie. W nowej kadencji związek zamierza kontynuować dotychczasowe działania, organizując różnorodne imprezy, spotkania, wycieczki i koncerty. W planach jest też lepsze rozpoznanie potrzeb ludzi chorych i samotnych.
       (ab)(OGP 55/czerwiec 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA