Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Tryptyk z kościoła św. Anny.Foto Mirosław Dedyk Znalazła się część skradzionych rzeźb z kościoła św. Anny
Kawałek nieużytecznego odpadu
Policja złapała złodziei, którzy okradli kościół św. Anny w Oleśnie! Ta wiadomość ucieszyła z pewnością wszystkich oleśnian, którzy już wyobrażali sobie zabytkowy ołtarz na swoim miejscu. Niestety, odnalezione rzeźby to zaledwie część zabytkowej "Wielkiej Świętej Rodziny".
Pod koniec października krakowska policja rozbiła szajkę złodziei, którzy okradali kościoły. Odnaleziono wiele skradzionych naczyń i szat liturgicznych oraz rzeźby. Policja poinformowała parafię w Oleśnie, że wśród odzyskanych rzeczy mogą znajdować się rzeźby z kościoła św. Anny.
Do Krakowa wybrała się delegacja oleśnian z ks. prałatem Zbigniewem Donarskim. Rozpoznano dwie rzeźby z ołtarza. Jedną z nich jest wizerunek Boga Ojca, zachowany w dobrym stanie. Druga to postać Matki Boskiej. Z postacią Maryi złodzieje nie obeszli się jednak łaskawie. Figura jest jakby odcięta piłą - ubolewa ks. Donarski - Została odrzucona jak kawałek nieużytecznego odpadu.
Jest jeszcze trzecie rzeźba (Matka Boska z bocznego ołtarza), co do której delegacja z Olesna miała wątpliwości. Wyglądał dokładnie, jak rzeźba z kościoła św. Anny, ale wydawał się dużo większa.
Postanowiono rozwikłać zagadkę. Oleski fotografik Mirosław Dedyk przygotował dokładne zdjęcia rzeźb z kościoła św. Anny sprzed 1994 roku. Po ich dokładnej analizie jest już pewne, że także trzecia rzeźba została skradziona z oleskiej świątyni.
Ksiądz proboszcz Donarski nie może odżałować feralnej nocy sierpniowej 1994 roku, kiedy złodzieje okradli kościół św. Anny. Sanktuarium św. Anny uszanowali Bismarck, hitlerowcy i Armia Czerwona, nie śmieli ruszyć. Dopiero w wolnej Polsce zdarzyło się takie świętokradztwo. To wstyd - ks. Donarski nie umie ukryć rozgoryczenia.
Wiadomo już, że nie da się cofnąć ani naprawić czasu i zabytkowy tryptyk " Wielka Święta Rodzina" nie stanie z powrotem w kościele św. Anny. Odzyskane trzy figury zostaną najprawdopodobniej przekazane Muzeum Diecezjalnemu w Opolu.
Tekst: Felix Braun (OGP 60 / grudzień 2003)
Więcej: [1], [2]

Historia świętokradztwa
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1994 roku łupem złodziei padł bezcenny, późnogotycki tryptyk "Wielka Święta Rodzina". Społeczny Komitet Ochrony Zabytków w Oleśnie wyznaczył wysoką nagrodę pieniężną za odnalezienie skarbu.
W październiku policja z Krakowa rozbiła szajkę złodziei włamujących się do kościołów. Odnaleziono 3 rzeźby z Olesna, w tym dwie postaci z tryptyku. Ołtarz z oleskiego kościoła pątniczego zawierał płaskorzeźby 32 postaci.
Sanktuarium św. Anny
W odległości ok. 1,5 km w kierunku północnym od centrum miasta, na skraju lasu, znajduje się kościół pod wezwaniem św. Anny. Jest on z pewnością najpiękniejsza budowlą sakralną wśród kościołów drewnianych Śląska. Świątynia ta jest zabytkiem klasy zerowej, a jej makieta, wraz z makietą wieży Eiffla, zdobiła światową wystawę sztuki architektonicznej w Nowym Jorku.
Legenda o róży
Św. Jadwiga, żona księcia Henryka Brodatego (który według legendy założył Olesno), w pierwszych latach XII wieku zawiesiła na sośnie w podoleskim lesie obraz św. Anny Samotrzeciej. Dwieście lat później przez gęsty oleski bór wędrowała samotnie córka mieszczanina, powracająca z odwiedzin w pobliskiej wiosce. Nagle została napadnięta przez rozbójników licznie ukrywających się w lesie. Przerażona oleśnianka zaczęła uciekać co sił w nogach, aż dotarła pod wspomnianą sosnę z wizerunkiem św. Anny. Dziewczyna uklękła pod drzewem i gorąco wzywała świętą patronkę o ratunek. Po chwili modlitwy została cudownie ukryta przed spojrzeniem zbójów, którzy mimo długich poszukiwań nie dostrzegli jej.
(Legenda spisana przez Józefa Lompę)
Historia kościoła św. Anny
pocz. XII w. - św. Jadwiga wiesza na drzewie obraz św. Anny Samotrzeciej
pocz. XIV w. - młoda dziewczyna zostaje ocalona przez złoczyńcami przy obrazie św Anny. Z wdzięczności każe wykonać rzeźbę św. Anny. Ludzie pielgrzymują do sosny z cudownym obrazem.
1444 - wzniesienie małej, drewnianej kaplicy
1518 - wybudowanie kościoła. W ołtarzu umieszczony zostaje gotycki tryptyk "Wielka Święta Rodzina", wykonany przez mistrza Jana, ucznia Wita Stwosza.
1670 - powiększenie kościoła. Nowa część to 5 kaplic wzniesionych na planie pięciopłatkowej róży
1958-59 - generalny remont świątyni
1994 - kradzież bezcennego tryptyku z ołtarza
Drukuj stronę
     GÓRA