Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice
"Niemka jedzie do Polski"
       Czy kiosk jest światopoglądem?


       Pod pojęciem aspektu należy rozumieć perspektywę, z jakiej spoglądamy na określony przez czasownik przebieg czynności. Jeżeli rozpatrujemy czynność ze względu na koniec jej czasowego przebiegu, a więc cel, używamy aspektu dokonanego. Jeśli rozważamy czynność jedynie ze względu na jej przebieg, bez ograniczenie czasowego, stosujemy aspekt niedokonany.

       Proste? Nie bardzo. A to fragment podręcznika języka polskiego dla cudzoziemców. Dotyczący oczywistego wydawałoby się rozróżnienia między czasownikami dokonanymi i niedokonanymi.
       Przykład kłopotów na jakie natrafiają ci, którzy chcą poznać Polskę i Polaków. Kłopotów, z których nie zdajemy sobie sprawy.
       Autorka książki "Niemka jedzie do polski", Tina Stroheker urodziła się w 1948 r. w Ulm. Studiowała germanistykę, politologię, historię. Jest poetką. Zna wagę słowa, potrafi unieść jego ciężar i - kiedy trzeba - znieść jego lekkość. O napisach na murach widzianych w Polsce zanotowała m.in.: "Nierzadko w tych wypowiedziach występuje również mniejszość niemiecka; przeczytałam na przykład: 'Mniejszość to ...', niestety, dalej napis nieczytelny, ale chyba kończy się niezbyt uprzejmą definicją".
       Tina Stroheker nie jest wiecznie zdziwionym podróżnikiem, jak to często zdarza się przybyszom z zachodu. Patrzy i dostrzega rzeczy, których sami już nie widzimy. Jak dziwnym zjawiskiem jest polski kiosk: "Kioski są wszędzie. Kiosk jest światem w miniaturze [...] Kiosk jest światopoglądem". No właśnie: czy kiosk jest (polskim) światopoglądem?
       Autorka pojechała do Polski, ale jednocześnie, w trakcie swego kilkutygodniowego pobytu w Strzelcach Opolskich, dowiedziała się czegoś więcej o Niemcach. Czy miejscowi Niemcy mówią i piszą po niemiecku, czy po górnośląsku? Jak odbiera to Niemiec stamtąd?
       Nie streścimy tu mnóstwa spostrzeżeń, która znalazły się książce. Trzeba ją po prostu przeczytać. Powstała bowiem książka tyleż o Polakach, co o Niemcach, o ludziach stąd i stamtąd. Teraz jej czytelnicy mają szansę lepiej poznać Polaków, Niemców, Ślązaków.
       Antoni Bojanowski (OGP 30)
       Tina Stroheker: Niemka jedzie do Polski. - Katowice : Structura, 2000. - Oryg.: Polnisches Journal. Aufzeichnungen von unterwege.
       16 marca [2001 r] Tina Stroheker spotkała się z młodzieżą oleskiego Zespołu Szkół Dwujęzycznych i czytelnikami oleskiej biblioteki miejskiej. Więcej informacji na ten temat na stronie www.bibliosfera.prv.pl