Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Żeby szkoła była dobra, mądra i przyjazna
Szkoły z klasą
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie jako jedyna szkoła w Oleśnie uzyskała certyfikat "Szkoły z klasą". W tym roku o to zaszczytne miano ubiega się oleska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich.
      Czym jest "Szkoła z klasą"?
      "Szkołą z klasą" jest akcją organizowaną od 2002 roku przez "Gazetę Wyborczą" i fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma ona na celu promowanie nowoczesnej edukacji w szkołach. Patronat nad akcją objął prezydent Aleksander Kwaśniewski.
      Program "Szkoły z klasą" to 6 zasad, które mają panować w szkole dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom:
1.Szkoła dobrze uczy każdego,
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie,
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat,
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.
Do każdej zasady przygotowano zadania, które musiały zostać wykonane prze szkoły, pragnące uzyskać certyfikat.
      Jedynka z klasą
      Jedną z prawie 4 tysięcy szkół, które przystąpiły do pierwszej edycji "Szkoły z klasą", była oleska "Jedynka". Wybrała następujące zadania:
1. Sprawdźmy, czego nauczyliśmy
2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
3. Festiwal Nauki
4. Projekty zespołowe
5. Szkoła bez przemocy
6. Jak uczymy języka?
      Zadania nie były łatwe, kilkaset szkół nie zrealizowało zobowiązań w odpowiedni sposób i nie uzyskało certyfikatu. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się znaleźć w prestiżowym gronie najlepszych szkół - mówi dyrektor szkoły, Bogdan Napieraj. Certyfikat wręczył mu w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie, w obecności prezydenta Kwaśniewskiego, Piotr Pacewicz, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".
      Akademia z klasą
      Kontynuacją "Szkoły z klasą" jest akcja "Akademia z klasą". Szkoły, które uzyskały certyfikat, mogą teraz tworzyć projekty i zwracać się do organizatorów akcji z prośbą o pieniądze na ich realizację. Piotr Pacewicz powiedział nam: Najpierw chcieliśmy od was, żebyście pokazali wasza pracę. Teraz chcemy dać wam pieniądze - opowiada wicedyrektor "Jedynki" Janusz Wojczyszyn.
      Pedagodzy ze szkoły przy ul. Pieloka opracowali już pierwszy projekt - wydawania szkolnej gazety.
      Szkoła ucząca się
      Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiło też oleską "Jedynkę" do innej akcji o nazwie "Szkoła ucząca się". W programie tym uczestniczy tylko 35 szkół z całej Polski. Celem tej akcji jest poprawienie jakości pracy szkoły. Organizatorzy akcji kładą szczególny akcent na poprawienie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami - mówi Agnieszka Suchańska-Oset, nauczycielka zajmująca się tym programem.
      Szkoły diagnozują się nawzajem. Partnerem oleskiej "Jedynki" jest szkoła z Długołęki k. Wrocławia. Chodzi o to, aby wskazać mocne i słabe strony szkoły - mówi Agnieszka Suchańska-Oset.
      Trójka z klasą?
      O zaszczytny tytuł "szkoły z klasą" ubiega się w tym roku oleska Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Krasickiego. W ramach tej akcji przeprowadzono anonimową ankietę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapytano: Jaka jest nasza szkoła? Wyniki ankiety usatysfakcjonowały nas - mówi dyrektor szkoły Teresa Wiecha.
      90% uczniów uważa, że są oceniani sprawiedliwie, ponad 80% uczniów i rodziców uznaje, że szkoła zachęca do działania na rzecz potrzebujących pomocy i aż 95% uczniów i nauczycieli uważa, że szkoła uczy nie tylko zapamiętywania, ale również rozwiązywania problemów i zadawania pytań.
      Dzień Życzliwości
      W ramach projektu 21 listopada w oleskiej "Trójce" zorganizowano "Dzień Życzliwości i Pozdrowień". Uczniowie przygotowali inscenizację bajek Ezopa. Przedstawienie było bardzo ciekawe, pomogło zrozumieć sens życzliwości na co dzień. - mówią nauczycielki Joanna Marek i Agnieszka Grajcar - Celem naszego działania jest udowodnienie oleśnianom, że "Trójka" jest Szkołą z Klasą.
      Mirosław Dragon (OGP 61 / styczeń 2004)

Inne szkoły z powiatu oleskiego uczestniczące w akcji "Szkoła z klasą":
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im .św. .J. de la Salle w Uszycach
Gimnazjum Publiczne w Rudnikach
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu
Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach
Drukuj stronę
     GÓRA