Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Dobrodzień - Zębowice
Międzygminne Towarzystwo Regionalne
       Działa od kilku miesięcy. Celem MTR jest rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej, popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy o regionie Stowarzyszeniezresza obecnych i byłych mieszkańców gmin Dobrodzień i Zębowice. Działalność rozpoczęło w lipcu tego roku. To efekt spotkania w grudniu 2001 r. grupy inicjatywnej, która zakładała reaktywowanie Dobrodzieńskiego Towarzystwa Regionalnego. W spotkaniu tym uczestniczyli: Bernard Gaida, Stanisław Górski, Rudolf Hyla, Paweł Mrozek, Joachim Wloczyk. W czerwcu 2003 r. Sąd rejonowy w Opolu zarejestrował Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice.
       Zarząd MTR stanowią: Gabriela Buczek (skarbnik), Waldemar Czaja, Bernard Gaida, Marek Kolasa (sekretarz), Lidia Kontny, Paweł Mrozek (prezes), Gerard Wons (wiceprezes). Spotkania członków towarzystwa odbywają się zazwyczaj w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 17 w sali kameralnej Domu Kultury w Dobrodzieniu albo Domu Spotkań w Zębowicach. Na listopad zaplanowano zebranie w Dobrodzieniu na temat "niezarchiwizowanych grobów i grobowców okresu wojen na terenie gminy Dobrodzień". Grudniowe zebranie członków MTR w odbędzie się w Domu Spotkań w Zębowicach i poświęcone będzie zwyczajom i obrzędom świątecznym na "ziemi zębowicko-dobrodzieńskiej".
       jn (OGP 59 / listopad 20030)
Drukuj stronę
     GÓRA