Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
I Oleskie Sympozjum Rolników
Polskie mleko w Europie
O szansach polskich rolników po wstąpieniu do Unii Europejskiej rozmawiano w niedzielę 12 października w Oleśnie. Tego dnia w namiocie festynowym ustawionym na placu przy Wielkim Przedmieściu odbyło się I Oleskie Sympozjum Rolników.
       Pomysłodawcą sympozjum jest Klaudiusz Prochota, wiceprzewodniczący oleskiego Zarządu Miejsko-Gminnego "TSKN na Śląsku Opolskim". Oprócz TSKN współorganizatorami imprezy były: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, Opolska Izba Rolnicza oraz WestfaliaSurge Polska.
       Główny akcent położono na producentów mleka. Nie na darmo polski rząd tak uparcie negocjował kwestię tzw. kwot mlecznych. Chodzi o to, że w Unii Europejskiej rolnik może sprzedać tylko taką ilość mleka, która zapisana jest w kontrakcie.
       W części wykładowej można było dowiedzieć się m.in. o możliwościach finansowania inwestycji rolniczych z programu SAPARD, o budowie nowoczesnych obór oraz o zasadach prawidłowego żywienia krów.
       Na placu przed namiotem zwiedzający mogli podziwiać nowoczesny sprzęt rolniczy. Najbardziej podobały się nowoczesne ciągniki, o których większość naszych rolników z powodu kolosalnej ceny może tylko pomarzyć.
       Sympozjum towarzyszyła prezentacja stoisk kół DFK z całej gminy. Oficjalną część sympozjum zakończył występ chóru DFK Olesno oraz koncert orkiestry dętej z Borek Wielkiej.
       Zadowolony z licznej frekwencji Klaudiusz Prochota zapowiedział, że Oleskie Sympozjum Rolników stanie się imprezą cykliczną.
       (drag) (OGP 59 / listopad 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA