Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA

Radni powiedzieli NIE
Rady miast i gmin na Opolszczyźnie negatywnie zaopiniowały projekt ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2004 r.
       Radni z Praszki wyliczyli, że skutkiem wejścia w życie ustawy będzie zmniejszenie się dochodów gminy w 2004 r. o 591 tys. zł. W uchwale z dn. 30 września czytamy, że "w latach 2004-2006 następować ma stopniowe zwiększanie zadań własnych gminy bez zapewnienia niezbędnego i stabilnego źródła dochodów. Podejmując powyższą uchwałę Rada Miejska w Praszce wyraża nadzieję, iż ostateczny kształt ustawy oraz harmonogram przekazywania nowych zadań dla gminy będzie zmieniony."
       Olescy radni postanowili "przyjąć stanowisko wyrażające negatywną opinię do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego". W uchwale oleskiej Rady Miejskiej z 24 września stwierdzono, że "w wyniku przeprowadzonej analizy przewidywanych skutków finansowych dla budżetu gminy w 2004 r. szacuje się, iż zwiększenie dochodów własnych przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania własne i zlecone nie zrekompensują wydatków związanych ze zwiększeniem zadań własnych gminy."
       jn (OGP 59 / listopad 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA