Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Narodowość śląska?
Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że grupa ludności narodowości śląskiej to najliczniejsza "mniejszość narodowa" w Polsce, licząca 173 tys. osób.
       Następną w kolejności narodowość niemiecką zadeklarowało ok. 153 tys. osób. Problem dotyczy i Opolszczyzny, bowiem tutaj narodowość śląską zadeklarowało ok. 23 tys. osób. Ale czy jest narodowość śląska?
       Temat podjęto w trakcie debaty zorganizowanej 6 X w Katowicach przez sejmik woj. śląskiego oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Spór, czego można się było spodziewać, pozostał nierozstrzygnięty. Zdaniem socjologów deklaracja nie wystarczy do uznania grupy etnicznej za narodowość. Przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska uważają, że wystarczy, bo to sprawa indywidualnego przekonania. Notabene działacze RAŚ liczą, że sprawa znajdzie pozytywny dla nich finał w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
       jn (OGP 59 / listopad 2003)
***
Wielka Izba Trybunału Spraw Człowieka w Strasburgu oddaliła w lutym skargę grupy działaczy Ruchu Autonomii Slaska, którzy próbowali zarejestrować w polskich sadach stowarzyszenie o nazwie Związek Ludności Narodowości Śląskiej.
(OGP 63 / marzec 2003)
Drukuj stronę
     GÓRA