Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice
Z premierem do Szwecji

Aleksandra Szaran, uczennica oleskiego Zespołu Szkół jest aktywną działaczką tamtejszego Szkolnego Klubu Europejskiego i samorządu uczniowskiego. Rozmawialiśmy z nią o jej ostatnim wyjeździe do Szwecji.
OGP.: Miałaś niedawno okazję towarzyszyć premierowi Jerzemu Buzkowi w wyjeździe zagra- nicznym...
Aleksandra Szaran: Tak, 7 lutego [2001 r.] pojechałam do Sztokholmu , gdzie mogłam przyjrzeć się pracy premiera oraz dowiedzieć się czegoś o oprawie medialnej jego konferencji prasowej. Spotkaliśmy się także z młodzieżą szwedzką, ucząca się w gimnazjum dziennikarskim..
OGP: Jaką osobą jest premier poza obiektywami kamer?
A.S.: Premier jest bardzo miłym człowiekiem, podobało mi się to, że dla każdego z nas znalazł chwile czasu, aby porozmawiać, mimo iż jego harmonogram był bardzo napięty
OGP.: Czy miałaś okazję poznać jeszcze jakieś ciekawe postacie?
A.S. Tak, osobiście poznałam premiera Szwecji oraz przedstawicieli polskiej ambasady.
OGP: Kto jeszcze uczestniczył w wyjeździe?
A.S.: Prócz mnie pojechało jeszcze 13 osób z całej Polski wytypowanych przez kancelarie Premiera. Pod uwagę brana była młodzież aktywna społecznie, interesująca się dziennikarstwem. Znalazłam się w tej czternastce dzięki dyrektorowi mojej szkoły, Markowi Leśniakowi. oraz prezesowi Młodzieżowego Stowarzyszania Integracji Europejskiej, Andrzejowi Grucy. Chciałabym im serdecznie podziękować za to, że docenili moją pracę społeczną i zgłosili moja kandydaturę.
A.D.: No i jak podoba Ci się teraz świat polityki i dyplomacji? A.S.: Na pewno jest coś fascynującego w polityce, ale gdybym miała związać z tym swoja przyszłość, to raczej wybrałabym dziennikarstwo.
OGP.: Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał Arkadiusz DRYSCH
Na zdjęciu: polska młodzież z polskim premierem w Sztokholmie. Aleksandra Szaran stoi pierwsza z lewej.Forum u prezydenta

Nie każdy może być gościem w Pałacu Prezydenckim, ale 22 stycznia [2001 r.] byli tam przedstawiciele trzech oleskich szkół średnich - pojechali do stolicy na VIII Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych. Na tymże spotkaniu, które dobywało się pod egidą kancelarii prezydenta RP, miały zapaść ustalenia dotyczące przyszłości działalności i organizacji samego Forum. Należy również wspomnieć, iż udział w spotkaniu brał sam prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, którego to przemówienie rozpoczęło zebranie. Była również Barbara Labuda, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
Głównym tematem Forum była dyskusja dotycząca dalszej działalności, w którą wplótł się panel dyskusyjny dotyczący przedsiębiorczości. Całe forum przebiegło pod znakiem dyskusji i prezentacji - nie bez udziału prezesa oleskiego MSIE, Andrzeja Grucy.
Na tę wyprawę pojechali:
Z Zespołu Szkół Zawodowych wyżej wspomniany pan Andrzej Gruca oraz uczniowie działający w szkolnym klubie europejskim: Rafał Sroka i Grzegorz Przybyło, a z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dyrektor Jacek Kanas i pani Gabriela Kaliciak oraz uczniowie: Grzegorz Kula, Agnieszka Skrzydeł i Patrycja Kowalska, natomiast z Zespołu Szkół prof. Elżbieta Szaran wraz z Karoliną Grzebielą, Aleksandrą Szaran i Tomaszem Bździuchem.
Ta wyprawa przyniosła nam nowe doświadczenia i pozwoliła poznać ludzi posiadających dużo większe doświadczenie i wiedzę.

Tomasz Bździuch