Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Powiat do Praszki???
Komenda Powiatowa Policji jest bezdomna. Spadkobiercy właściciela budynku przy ul. Dworcowej domagają się zwrotu ich własności. Policja prosiła Starostwo o przekazanie im budynku po byłym Hotelu dla pielęgniarek przy nowym Szpitalu. Radni powiatowi nie wysłuchali prośby. Wolą sprzedać hotel i za uzyskane w ten sposób pieniądze wspomóc szpital. Za drogo wyszłaby też adaptacja starego Szpitala na potrzeby Policji. Oleski komendant zatem już rozgląda się po powiecie. Widzi jedyną szansę na "przytulenie się" do rozległych włości Komisariatu w Praszce. Ale jest jeszcze szansa! Jeśli kwota, na jaką starostwo oszacuje wartość Hotelu, wystarczy Policji na jego zakup, Policja zostanie w Oleśnie.
       Nie przenoście nam stolicy do Praszki!
       G (Oleski Telegram, 1 kwietnia 2004, dodatek do OGP 64)
Drukuj stronę
     GÓRA