Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Przedszkola w gminie Olesno
Dzieci przy mamie

Władze Olesna nadal szukają sposobów zaoszczędzenia na gminnej oświacie. Następnym krokiem ma być ograniczenie przyjęć dzieci do niektórych przedszkoli.
      Chodzi tutaj o trzy przedszkola w gminie: w Borkach Wielkich, w Wachowie i w Wojciechowie. W Wojciechowie istniało jedyne w oleskiej gminie wiejskie przedszkole 8-godzinne, które zapewniało pracującym rodzicom opiekę nad dziećmi. Teraz ma zostać ograniczone do 5 godzin. We wszystkich tych przedszkolach mają być też zamknięte drugie oddziały. Dałoby to oszczędności w wydatkach, tym bardziej że wiązałoby się ze zwolnieniami, a w niektórych wypadkach prawdopodobnie także z przenosinami do budynku szkolnego (Wachów).
      O ile zamykanie przedszkoli i szkół z powodu braku dzieci nie budzi zazwyczaj protestów, ta decyzja wzbudziła oburzenie rodziców. Otrzymaliśmy telefony, w których rodzice mówili, że do tych przedszkoli jest nawet po 30 nowych kart zgłoszeniowych, a Urząd Miejski chce mimo to na siłę zamykać oddziały w przedszkolach. Ograniczenie przyjęć dzieci łączy się z selekcją. Niektórzy rodzice boją się, że odrzucane będą wnioski dzieci z biednych rodzin.
      Czy naprawdę jest aż tyle nowych zgłoszeń do tych przedszkoli? Trudno powiedzieć. Dyrektorzy przedszkoli po konsultacji telefonicznej z Wydziałem Oświaty odpowiadają, że nie mogą udzielać takich odpowiedzi. Na dobrą sprawę nie mogą o niczym mówić. Nawet z pytaniem, ile dzieci uczy się obecnie w danym przedszkolu, trzeba się zwracać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Oleśnie. A urząd nie potrafi odpowiedzieć wprost.
      Pytania:
      Od maja usiłowaliśmy zdobyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie odpowiedzi na poniższe pytania:
      1. Ile dzieci uczy się teraz w przedszkolach w Borkach Wielkich, Wachowie i Wojciechowie?
      2. Ile jest nowych kart zgłoszeniowych?
      3. Ile dzieci będzie przyjętych od nowego roku szkolnego?
      4. Jakie będą kryteria przyjmowania (odrzucania) kart zgłoszeniowych? 5. Dlaczego UM ogranicza przyjęcia dzieci do przedszkoli?
      6. Czy likwidacja oddziałów łączy się z przenosinami do innych budynków?
      ...i odpowiedź
Odpowiadając na pismo z dnia 14 maja 2004 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) organizacja sieci przedszkoli oraz ich pracy należy do kompetencji organu prowadzącego.
Nadmieniam, że obecnie trwają prace nad organizacja nowego roku szkolnego 2004/2005.
dr Bożena Matusiak, kierownik Wydziału Edukacji

      Wszystko już wiadomo?

Widmo strachu
Z rosnącym zdumieniem i przerażeniem obserwujemy to, co się dzieje w oleskim szkolnictwie. Pogardliwy stosunek urzędu do nauczycieli (dodatek motywacyjny w wysokości l zł), uważanie ich za nierobów (obowiązek udowadniania, że pracuje 40 godzin tygodniowo), w końcu sznurowanie im ust.
Nad szkołami i przedszkolami krąży widmo strachu.
Dyrektorzy nie mogą nawet podać informacji, ilu uczniów uczy się w ich placówce. Po takie podstawowe informacje trzeba składać pisemne prośbę do urzędu. Nauczyciele boją się udzielać wypowiedzi prasie. Ja chcę tu dalej pracować - najczęściej taka odpowiedź można usłyszeć. Kiedy ostatnio chcieliśmy zrobić dzieciom w przedszkolu pamiątkowe zdjęcie, dyrektorka odparła, że musi zadzwonić do Wydziału Edukacji po zgodę. W Wydziale Edukacji odparli, że o taką zgodę trzeba poprosić burmistrza.
Co tu się dzieje??
MD (OGP 67-68 / lato 2004)
Drukuj stronę
     GÓRA