Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Z radia i prasy
Internacjonalne Szczęść Boże
Radio Opole zainteresowało się nowymi tablicami, jakimi Olesno wita przybyszy. Na okrągłych odblaskowych tablicach widnieje kolorowe logo miasta i napis: Szczęść Boże.
      Dziennikarze radiowi zastanawiali się, czy napis ten nie łamie konstytucji, która nakazuje władzy publicznej bezstronność w sprawach przekonań religijnych. Dlaczego my katolicy mamy tolerować tych, którzy są w zupełnej mniejszości w naszym kraju? - odpiera zarzuty burmistrz Olesna Edward Flak. - Ksiądz proboszcz z Wysokiej powiedział, że do niego się zwracali księża i mówili, jaki odważny jest ten jest ten burmistrz, że takie fajne tablice wprowadził.
      Burmistrz podkreślił jako zaletę wesołość nowych tablic: Dlaczego nasze tereny są takie szare, dlaczego ma nie być trochę wesołości? Wyraził też przekonanie, że pozdrowienie widniejące na tablicy jest najbardziej internacjonalne.
      Ejże, żeby było internacjonalne, powinno obok widnieć jeszcze: Grüß Gott. Burmistrz wybrany z ramienia mniejszości niemieckiej powinien o tym wiedzieć najlepiej.
      MD (OGP 64 / kwiecień 2004)
Drukuj stronę
     GÓRA