Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Jaką wodę pijemy?
Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informacje o jakości wody pitnej na terenie powiatu. Wynika z niej, ze w niektórych gminach 1/4 mieszkańców korzysta z wody, która nie powinna być używana do picia!
       Wszystkie wodociągi znajdują się pod stałym nadzorem PIS. Woda, która dociera do naszych domów zazwyczaj nie jest chlorowana. Pochodzi zwykle ze studni głebinowych. Tylko na terenie miasta i gminy Olesno mieszkańcy korzystają wyłącznie z wody z wodociągów publicznych i jest to w całości woda odpowiadająca normom.
       Na terenie gminy Gorzów Śl. woda pochodzi z 5 wodociągów: w Gołej, Uszycach, Uszycach Górnych, Pakoszowie i Gorzowie. Z wody z wodociągów korzystają wszyscy mieszkańcy, ale Uszycach Górnych i Pakoszowie przekroczone jest dopuszczalne stężenie azotanów. Przyczyną zanieczyszczenia jest, zdaniem PIS, przenikanie zanieczyszczeń związanych z hodowlą zwierząt i. nieracjonalne stosowanie nawozów azotowych.
       W pozostałych gminach powiatu z wodociągów publicznych korzysta większość, mieszkańców:Radłów 85 %, Rudniki 94,3 %, Zębowice 89 %, Praszka 94 %. Na terenie miasta i gminy Dobrodzień - tylko 76,2 %.
       Jak informuje PIS pozostali mieszkańcy korzystają ze studni przydomowych, najczęściej kopanych i bardzo płytkich. Zdaniem PIS woda z takich studni nie powinna być używana do picia.
       (ab) (OGP 66 / czerwiec 2004)
Drukuj stronę
     GÓRA