Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Publikacje
Oleskie nazwiska
W okresie od XVII do XIX wieku nazwiska niemieckie stanowiły 15 % ogółu nazwisk mieszkańców Olesna. Skąd o tym wiemy?

      Oto ukazała się książka "Historyczne nazwiska ludności Olesna na Śląsku Opolskim" autorstwa Małgorzaty Magdy-Czekaj*.
      Nazwiska mieszczan oleskich (a jest ich ok. 2 tys., z wariantami prawie 5 tys.) złożyły się na "Słownik historyczny-etymologiczny nazwisk mieszkańców Olesna", który autorka poprzedziła wstępem omawiającym życie gospodarcze i kulturalne Olesna i stan demograficzny miasta w okresie od XVII do XIX w.
      Kilkadziesiąt stron zajmuje analiza zebranych nazwisk. Wynika z niej, że do najpopularniejszych nazwisk pochodzenia polskiego należało nazwisko Nowak. Wśród nazwisk pochodzenia obcego najczęściej pojawiało się nazwisko Glauer. Po 1,4 % oleśnian nosiło nazwiska łacińskie i żydowskie, sporadycznie pojawiały się nazwiska czeskie (0,2 %). Różnorodność nazwisk, jak zauważa autorka, świadczy nie tylko o niejednolitej strukturze narodowościowej, ale i o krzyżujących się wpływach różnych kultur: polskiej, niemieckiej i czeskiej).
      AB (OGP 65 / maj 2004)
*Małgorzata Magda-Czekaj: Historyczne nazwiska ludności Olesna na Śląsku Opolskim. - Kraków : Lexis, 2003. - (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN). Książka jest dostępna w Oleskiej Bibliotece Publicznej
Drukuj stronę
     GÓRA