Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Fot. M. Dedyk W Oleskiej Bibliotece Publicznej
Dzień poezji opolskiej
Poeci i miłośnicy poezji spotkali się 19 marca w Oleskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie zorganizowane z okazji dnia światowego, stało się dniem poezji opolskiej.
     Kilka swoich piosenek przedstawił Sławomir Kusz, twórca i wykonawca piosenki poetyckiej, opolanin z wyboru podyktowanego ongiś wyborem kierunku studiów. Swoje wiersze przedstawili Sławomir Kuźnicki i Radosław Wiśniewski. Poeci to z dorobkiem, o których opolskości świadczy m.in. fakt publikacji ich wierszy w almanachu opolskich poetów "Za garść wierszy". Wreszcie, na życzenie zgłoszone z sali, jeden ze swoich wierszy przedstawił obecny na spotkaniu Kamil Pecela - poeta, który stał się opolski wraz z gminą Rudniki, czyli dzięki reformie administracyjnej.
      Poza tym warto dodać, że frekwencja dopisała, co dobrze wróży na przyszłość takim imprezom.
      (JS), foto: Mirosław Dedyk (OGP 65 / kwiecień 2004)
Drukuj stronę
     GÓRA