Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Dobrodzień
Czy powstanie muzeum?
Rok 2004 to dla mieszkańców Dobrodzienia czas rocznic. Jak zauważył miłośnik historii Dobrodzienia, Paweł Mrozek, mijają w tym roku: 1020. rocznica pobytu biskupa Wojciecha, 650. rocznica uzyskania praw miejskich (1574 r.), 150. wybudowania kościoła Marii Magdaleny (łatwo policzyć) i 120. rocznica powstania straży pożarnej.
      Stąd pana Pawła, jako prezesa Międzygminnego Stowarzyszenia Regionalnego Dobrodzień-Zębowice, inicjatywa, by historii przyjrzeć się bliżej, lecz nie tylko w słowie, a i w czynach. I utworzyć w Dobrodzieniu Izbę Regionalną. Już zbierane są eksponaty, dokumenty i różnorodne materiały o wartości historycznej. Izba ma się stać centrum aktywnej edukacji regionalnej młodzieży szkolnej.
      Potrzebnym, bo z pewnością brak jest pełnej informacji o dziejach miasta i okolic. Prezentowane od jedenastu lat na łamach lokalnej gazety "Echo Dobrodzienia i okolic" opracowania "Z dziejów Dobrodzienia i okolic" przedstawiają historię w słowie, a Izba Regionalna byłaby ich dopełnieniem. A poza tym, Pawłowi Mrozkowi marzy się utworzenie Muzeum Ziemi Dobrodzieńskiej, izba ma być tego zaczątkiem. Pracochłonny, ale dla zapaleńca możliwy do zrealizowania pomysł.
      Międzygminne Towarzystwo Regionalne zrobiło już pierwsze kroki. Opracowano projekt "Dzień dobry, miasto Dobrodzień, w roku 630. twego istnienia", który zdobył uznanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Napłynęło 560 projektów, wśród 188 stowarzyszeń komisja przyznająca dotacje wskazała również na wniosek MTR. Projekt zyskał także poparcie dobrodzieńskich instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw. Będzie realizowany wspólnie z samorządem, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół, Gimnazjum w Dobrodzieniu, stowarzyszeniem "Nasz dom" oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców, Cechem Rzemiosł Różnych i DOKiS-em.
      Obecnie są prowadzane sondaże we wszystkich miejscowościach gminy na temat dobrodzieńskich pamiątek - śladów przeszłości. A zatem pierwszy krok ku powołaniu Muzeum Ziemi Dobrodzieńskiej już został uczyniony. Czy to się uda? Zobaczymy.
      Janusz Orlikowski (OGP 64 / kwiecień 2004)
Drukuj stronę
     GÓRA