Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice


"Interesuje mnie przyszłość, bo w niej będę żył"
NEGOCJACJE POD KONTROLĄ - MSIE

     Urlopy... Od lat możemy je spędzać w całej Europie i chętnie z tego korzystamy. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta możliwość to efekt negocjacji z krajami Unii Europejskiej w 1990 roku.
     Polska wynegocjowała w ramach Traktatu Europejskiego w 1991 roku warunki wstępne do podpisania Wstępnego Układu Stowarzyszeniowego, a głównym negocjatorem był Andrzej Olechowski. Nasz kraj uzyskał wiele udogodnień w zakresie gospodarczym i społecznym na okres 10 lat 1994 - 2004 r. Obecny etap to kontynuacja umów międzynarodowych z Unią Europejską poprzez otwarcie negocjacji w marcu 1998 roku na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Każda ze stron stara się uzyskać najlepsze warunki, głównym negocjatorem ze strony polskiej jest Jan Kułakowski, który był ambasadorem Polski w Brukseli od 1991 roku. Mało kto wie, że to prawie nasz krajan, ponieważ urodził się w Myszkowie koło Częstochowy, a w latach II Rzeczypospolitej wyjechał do Francji z rodzicami jako mały chłopak. Poznał kulturę, tradycję, języki na zachodzie Europy, gdzie ukończył również studia. Przebywał wśród polityków zachodnich, reprezentując polskie społeczeństwo i biorąc czynny udział w działaniach na rzecz niepodległości Polski.
     Mianowany przez premiera Jerzego Buzka głównym negocjatorem ze strony polskiej, podjął się trudnego zadania wypracowania strategii wobec 15 państw Unii Europejskiej. Zawsze minister Jan Kułakowski, którego spotkałem na jednej zkonferencji w Warszawie, jest pełen takty i zrozumienia dla osób wspierających proces negocjacyjny. Podkreśla, że negocjacje muszą ulec uspołecznieniu, w ramach którego różne organizacje społeczne i polityczne powinny reprezentować stanowisko społeczeństwa polskiego. Inaczej Zespół Negocjatorów strony polskiej będzie skazany na technokratyczne rozwiązania, które mogą wzbudzić w społeczeństwie niezadowolenie lub uczucie, że dzieje się coś poza naszymi plecami. Dlatego nastąpiło uspołecznienie negocjacji, które są prowadzone przy otwartej kurtynie na tyle, na ile pozwalają warunki prawne.
     W ramach akcji "Zrozumieć Negocjacje" Młodzieżowe Stowarzyszenie Integracji Europejskiej z Olesna jeszcze w grudniu zostało zaproszone do Kancelarii Premiera na konferencję "Oblicza negocjacji Polski w drodze do Unii Europejskiej". Pojawiła się niepowtarzalna szansa na spotkanie z osobami prowadzącymi negocjacje i bezpośredni możliwość zadania pytań. W tej konferencji udział wzięli uczniowie szkół średnich: Grzegorz Kula, Aleksandra Szaran, Rafał Rataj, którzy należą do Szkolnych Klubów Europejskich i MSIE.
     Przywieźliśmy dużo materiałów na temat prowadzonych negocjacji i nawiązaliśmy ciekawe kontakty z innym organizacjami z kraju. Kontynuacją tych działań było udział młodzieży z oleskiego Zespołu Szkół w konkursie "Symulacje negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej". Braliśmy udział w spotkaniu regionalnym w Opolu z członkami zespołu negocjacyjnego, które zorganizował Pełnomocnik Wojewody ds. Integracji Europejskiej.
     Wreszcie, stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na konferencję regionalną do Warszawy w dniu 19 lipca 2001r. do Pałacu Kultury. Zostaliśmy wytypowani jako organizacja pozarządowa do zaprezentowania działań Szkolnych Klubów Europejskich na Opolszczyźnie. Poparcia udzieliła nam dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego, Danuta Jazłowiecka, która prezentowała efekty konkursu "Moim Domem Europa". Na konferencję pojechał stały zespół: Aleksandra Szaran, Grzegorz Kula, Andrzej Gruca . Jako stowarzyszenie mieliśmy swoje 5 minut podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył minister Jan Kułakowski, minister Jacek Saryusz-Wolski - Serretarz Stanu Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej oraz prezes MSIE Olesno Andrzej Gruca. Na sesji popołudniowej prezentowaliśmy najciekawsze inicjatywy młodzieżowe dotyczące negocjacji i zagadnień związanych z integracją europejską. Po konferencji mieliśmy możliwość porozmawiania z Janem Kułakowskim, zrobiliśmy wspólne zdjęcia oraz przywieźliśmy dużo ciekawych materiałów, a także nowe kontakty z innymi organizacjami zajmującymi się integracją w skali europejskiej.
     Efektem tego wyjazdu będzie zorganizowanie we wrześniu 2001 r. seminarium dotyczącego szans negocjacji z biznesem w krajach Unii Europejskiej. Sadzimy, że władze powiatu oleskiego poprą tę inicjatywę i zaangażują się merytorycznie w przygotowanie seminarium w ramach V Forum Dialogu Europejskiego.
     Andrzej Gruca (OGP 33)