Oleska Gazeta Powiatowa
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka
Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice
Opolszczyzna zmilitaryzowana?
OFICER W KAŻDEJ GMINIE

"Priorytety i cele strategiczne"... "W obszarze tego celu strategicznego przewidziano cele operacyjne, które mają prowadzić do..." Dokument NATO? Nie do końca. Choć aspekt militarny sprawy jest niewykluczony, jako że dokument powyższy upowszechnia Urząd Marszałkowski. Jest to fragment opracowania "Głównie kierunki rozwoju województwa opolskiego". A cytat dotyczy dobrze wykształconego społeczeństwa. Jeśli w wysokich, wojewódzkich urzędach opracowuje się takie dokumenty, to faktycznie, potrzebę kształcenia widać.
Tenże Urząd Marszałkowski wymyślił (a informowała m.in. Nowa Trybuna Opolska z 21 IX i internetowy Opole Voivodeship Newsletter 4/2000), że w każdej gminie i powiecie będzie ... oficer europejski. Czy wydelegowany z NATO? "Oficerowie europejscy wytypowani przez poszczególne gminy i powiaty z reguły nie piastują samodzielnych stanowisk ściśle powiązanych z problematyką europejską, lecz realizują szereg innych zadań spoczywających na gminach, czy powiatach. Tym bardziej cieszy nas fakt, że możemy odnotować znaczną aktywność oficerów europejskich, czego dowodem jest kilkadziesiąt projektów złożonych w ciągu ostatniego roku do programów pomocowych". Cokolwiek to znaczy, językiem semantycznie zbliżonym do polskiego chyba wyrażono pokojowy charakter misji oficera.
Można się zastanawiać nad znajomością języka angielskiego w wojewódzkich urzędach (officer to niekoniecznie oficer!). Ale można wymagać, by w urzędach wojewódzkich zatrudniano urzędników mówiących po polsku. A w języku polskim słowo oficer ma tylko jedno znaczenie - wojskowe.
Czyżby w Urzędzie Marszałkowskim nikt nie wiedział, że akcję "Oficer w każdej gminie" już kiedyś w Polsce przeprowadzono?? Zrobił to generał Wojciech Jaruzelski 13 grudnia 1981 r.
O takich drobiazgach warto pamiętać, tłumacząc angielskie nazwy.
Spocznij.
JONASZ SZEWCZYK