Oleska Gazeta Powiatowa - ARCHIWUM
Olesno, Lasowice Wlk, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice


Teatry w krótkich spodenkach
     7 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się XVII Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych.
     Festiwal trwał cały dzień, na scenie zaprezentowały się teatry z Olesna, Prudnika, Głogówka, Luboszyc, Walców, Praszki, Wołczyna, Sowczyc. W sumie pokazały one dziesięć spektakli.
     Młodych aktorów oklaskiwała młoda publiczność, głównie uczniowie ze szkół podstawowych z Olesna i pobliskich miejscowości.
     Jurorom najbardziej przypadło do gustu przedstawienie "Gimnazjum, Ty jesteś jak zdrowie" w wykonaniu gimnazjum z Walców. W imieniu zespołu nagrodę w wysokości 400 złotych oraz magnetofon z płytą kompaktową odebrał jego opiekun, Waldemar Lankauf.
     Drugie miejsce jury postanowiło przyznać "Jadze", grupie z Olesna, która działa pod kierunkiem Joanny Wypych. Oleśnianki z "Jagi" na festiwalu pokazały spektakl "Piraci", właśnie za niego odebrały nagrodę 700 złotych.
     III miejscem uhonorowano grupę teatralną ze Szkoły Podstawowej w Luboszycach za "Króla malowanego". Nagroda wyniosła 350 złotych. To samo równorzędne trzecie miejsce przypadło aktorom z grupy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Praszce, której instruktorką jest Ewa Rychter. Nagrodzono ich "Calineczkę".
     Nagrodę za zajęcie czwartego miejsca, czyli aparat fotograficzny, otrzymał zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku. Ta grupa zaprezentowała w Oleśnie przedstawienie pt. "Legendy Głogówka".
     Wyróżnieniem (200 zł) uhonorowano dzieci z Sowczyc. Mali sowczyccy aktorzy z tamtejszej szkoły podstawowej i domu dziecka przedstawili miłosną historię pt. "Impresje cygańskie".
     Ponadto jury postanowiło wyróżnić nagrodami książkowymi 13 aktorów i instruktorów oraz sześcioma książkami obdarować dzieci z domu dziecka.
     Jury stwierdziło także, że zaprezentowane na festiwalu spektakle były na wysokim poziomie.
     Oleski Miejski Dom Kultury w organizacji XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych wsparł Marszałek Województwa Opolskiego oraz Kurator Oświaty i Wychowania w Opolu. Nad całością, jego organizacją i przebiegiem, czuwała Joanna Wypych z MDK.
     (OGP 37/styczeń2001)