Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA

OD WYBORÓW DO WYBORÓW (1998-2002) - na falach eteru
Jak o powiecie oleskim mówiono w opolskim radiu? Jakie wieści usłyszeli w ostatnich latach słuchacze? Które z wydarzeń miały swój ciąg dalszych, a o których zapomniano? Wspólnie z Jolantą Reisch z Radia Opole dokonaliśmy wyboru z radiowych wiadomości z ostatnich 4 lat.

1998     1999     2000     2001     2002

1998

     3 września ... Z 28 do 24 spadła liczba mandatów, które podzielą między sobą przyszli radni gminy Olesno. Spadek ten związany jest ze zmniejszeniem się liczby ludności w tej gminie.
     4 listopada ...Na to, by poznać obsadę gminnych stanowisk w Oleśnie, trzeba poczekać do piątku. Wprawdzie odbyła się tam pierwsza sesja nowej rady, wyłoniono na niej jednak tylko przewodniczącego. Został nim niezależny radny Stanisław Sobczak. Jeżeli chodzi o kandydatów na burmistrza, to nieoficjalnie wymienia się takie nazwiska jak dotychczasowy burmistrz Jan Dzierżon, były przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kus czy burmistrz pierwszej kadencji Edward Flak. Kandydatury na burmistrza Olesna można zgłaszać do czwartku, do godziny 15, w tamtejszym Urzędzie Miejskim...
     13 listopada Edward Flak został dziś wybrany burmistrzem Olesna. Na swojego zastępcę zgłosił kandydaturę Dago Luecke, która zyskała aprobatę radnych...

1999

     20 kwietnia ...burmistrz Olesna Edward Flak wizytuje sołectwa wchodzące w skład gminy. Sprawdza stan wiosennych porządków oraz jak w terenie funkcjonują jednostki samorządowe
     20 kwietnia ...Zaledwie 10 nowych ofert pracy może przedstawić bezrobotnym oleskie Powiatowe Biuro Pracy. Tymczasem z kilkutysięcznej rzeczy bezrobotnych jedynie 580 osób ma prawo do zasiłku - no i zaczyna się recesja nawet w tak dobrze "sytuowanym" powiecie jak oleski.
     5 sierpnia ... Do jutrzejszego Balu Radości Olesno przygotowuje się już od dawna. Norbert Hober z powiatowego działu promocji odwiedził nawet Kluczbork, by podpatrywać, co jeszcze z organizacyjnej strony da się ulepszyć... Chciało Olesno do opolskiego i się doczekało. A potem trzeba było bronić swego czyli opolskiego.
     25 września ... Huculski zespół ludowy "KOSIWSKE WIZERUNKI" wystąpi dziś, o godzinie 15.00, w oleskim Domu Kultury...i tak się zaczęła fascynacja co niektórych Oleśnian kulturą znad Dniestru i Czeremoszu.
     27 września ...Nad utworzeniem w Oleśnie hospicjum pracują wolontariusze. Trwają debaty nad statutem i nazwą stowarzyszenia. Bazą przyszłego hospicjum ma być stary szpital przy ulicy Wielkie Przedmieście...Były spotkania, rozmowy, wstępne ustalenia. Zabrakło? Na pewno pieniędzy, ale chyba i trochę zapału...
     18 października... specjalna komisja Rady Powiatu negatywnie zaopiniowała wniosek pielęgniarek o odwołanie dyrektora oleskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzego Kuźniaka, zalecając mu jednak większa jawność postępowania i uregulowanie stosunków z współpracownikami....będą z tego jeszcze zamieszki uliczne...
     4 listopada ...20 złotymi tygodniowo dofinansowuje świetlicę socjoterapeutyczną w Oleśnie tamtejsza Caritas. Są to jedyne pieniądze, jakimi dysponują wolontariusze, dwa razy w tygodniu sprawujący opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych... A mówią w okolicy że Olesno to miasto bogate...

2000

     16 lutego ...Zarówno oleskie wysypisko śmieci jak i oczyszczalnia ścieków wymagają modernizacji, pomimo iż są to obiekty niedawno oddane do użytku. Na kolejny etap modernizacji oczyszczalni władze miasta przeznaczą milion siedemset tysięcy...      28 marca ... 400 tys. zł. kosztuje utrzymanie 4 filialnych szkół w gminie Olesno. O przyszłości tych placówek zdecydują radni na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej...jak w całej Polsce tak i w Oleśnie reforma oświaty zmiata z oświatowej mapki malutkie szkoły. Oszczędność - na pewno! Ale czy większa korzyść dla dzieci - pokaże czas.
     16 kwietnia ...Docelowo 200 nowych miejsc pracy zapewni bezrobotnym z rejonu oleskiego niemiecka firma, produkująca urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Nad sfinalizowaniem tej umowy pracuje wiceburmistrz Olesna Dago Luecke... Tak to już z inwestorami bywa, przyjdą, zawrócą w głowie miejscowej władzy, naobiecują i... odjeżdżają nie inwestując ani złotówki. A szkoda.
     26 kwietnia ... Pomimo wcześniejszych tarć na linii mniejszość niemiecka - AWS radni gminy Olesno udzielili poparcia zarządowi miasta...aby jedni rządzili, inni muszą słuchać, tak to już w koalicji bywa...
     9 maja ...Środowiskowy Dom Samopomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi chce powołać do życia oleskie Centrum Pomocy Rodzinie. Tego typu placówka to często jedyna szansa na kontakt z innymi ludźmi i terapię... szkoda tylko, że jak w przypadku hospicjum, skończyło się na dobrych chęciach.
     12 maja oleskie starostwo podpisało z wrocławską Akademią Ekonomiczną porozumienie w sprawie otwarcia zamiejscowego punktu dydaktycznego tej uczelni. Warunkiem jej funkcjonowania jest 65 studentów... nie poszedł Mahomet do góry, to przyszła góra do Mahometa....
     13 czerwca ... W Dobrodzieniu trwa spotkanie, dotyczące przekształcenia tamtejszego oddziału wewnętrznego w zakład opiekuńczo-leczniczy... I chociaż do chwili przyjęcia pierwszych pacjentów upłynie sporo czasu, to ZOL działa i jak na dzisiejsze warunki ma się całkiem dobrze, kierowany mocną ręką kierowniczki Danuty Skrzeszowskiej.
     1 sierpnia ...W dalszym ciągu nie ma pieniędzy na wypłatę zaległych "trzynastek" pracownikom oleskiego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej. Starostwo nie chce żyrować kredytu na ten cel....Nie pierwsze to kłopoty ze służbą zdrowia i jej finansami i zapewniam - nie ostatnie...
     19 sierpnia ...Smutna rocznica... W nocy z 19 na 20 sierpnia '94 roku, złodzieje wynieśli z drewnianego kościółka świętej Anny w Oleśnie, gotycki tryptyk zwany "Wielką Świętą Rodziną", zawierający płaskorzeźby 32 postaci. Wykonano go w 1517 roku w pracowni mistrza Jana, ucznia Wita Stwosza. Wartość ukradzionego ołtarza to ponad 300 tys. zł. Pomimo powołania specjalnej grupy dochodzeniowej sprawców nie udało się schwytać, a śledztwo umorzono. Władze samorządowe, wespół z konserwatorem zabytków oraz parafią ustanowiły wysoką nagrodę za wskazanie miejsca ukrycia ołtarza, jednakże bez rezultatów... I okazuje się, że Oleśnianie troszczą się nie tylko o zabytki kultury chrześcijańskiej... Cmentarz żydowski w Oleśnie to jeden z najlepiej utrzymanych tego typu obiektów w okolicy.
     7 września ... O 172 osoby do końca roku zostanie zmniejszone zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Część w nich znajdzie zatrudnienie w restrukturyzowanej służbie zdrowia.
     8 września ... Do San Antonio w stanie Teksas wyjechał ksiądz z diecezji opolskiej Wojciech Reisch. Przed wyjazdem do Ameryki był wikarym w kościele Bożego Ciała w Oleśnie oraz uczył religii w kilku tamtejszych szkołach...
     14 września ...Około miliona złotych brakuje w budżecie powiatu oleskiego na wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń. Posiadanych pieniędzy wystarczy na październikowa wypłatę wyższych pensji oraz dwa miesiące wyrównania... jak widać, problemy finansowe sprawia nie tylko służba zdrowia, ale i pedagodzy.
     29 września... Na koncie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie pieniędzy pozostało już tylko na zapłatę, i to tylko w jednej trzeciej, zusowskich składek. W tym miesiącu nie powinno być problemu z wypłatą obligatoryjnych zasiłków dla bezrobotnych, ale kierownik oleskiego urzędu Maciej Flank, nie umie dziś powiedzieć, jak będzie wyglądać sytuacja do końca roku. O pieniądzach na aktywne formy walki z bezrobociem można mówić tylko w kontekście długów.
     5 października ...O 612 tysięcy złotych zwiększono budżet powiatu oleskiego na nadzwyczajnej sesji rady. Pieniądze przesłano z ministerstwa zdrowia, z przeznaczeniem na restrukturyzację służby zdrowia... do dziś niektórzy nazywają ZOZ studnią bez dna. Pewnie słusznie, bo końca finansowych kłopotów nie widać. Co z nich wynikni,e będzie się można przekonać w ciągu następnych miesięcy...
     15 grudnia ...Rada powiatu oleskiego poręczy kredyt w wysokości 600 tys. zł. "trzynastki" dla pracowników ZOZ-u. W odrębnym stanowisku radni uznali, iż protest pielęgniarek jest słuszny i solidaryzują się z nim.
28 grudnia ...Odejście od łóżek pacjentów zapowiedziały pielęgniarki i położne z Olesna. Jutro, od 7 do 15 opiekę nad chorymi przejmą lekarze. Na wypadek akcji ratujących życie lub pilnych zabiegów operacyjnych, na niektórych oddziałach pozostanie jedna pielęgniarka lub położna.

2001

     3 stycznia ... Od jutra pielęgniarki z Olesna nie będą prały udziału w wizytach lekarskich. Po blokadzie ulic, pikietowaniu starostwa i odejściu od łóżek pacjentów nieuczestniczenie w wizytach lekarskich to kolejna forma protestu.
     14 lutego ...Na kolejne dwa tygodnie odłożono negocjacje placowe pomiędzy pielęgniarkami a ZOZ w Oleśnie. Dyrekcja zbyt późno przekazała pielęgniarkom dokumenty, będące przedmiotem rozmów.
     15 lutego ... Zakup głowic do ultrasonografu - oto jak członkowie Towarzystwa Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Oleśnie zdecydowali wydać zebrane przez siebie fundusze....jak widać zdarzają się i lepsze wieści...
     1 marca ... W Oleśnie zaplanowano organizację targów medycznych. Będą one jednym z punktów obchodów jubileuszu dwudziestolecia tutejszego szpitala... dobrze, że jest czym targować i co czcić...
     14 marca ... Brakiem jakichkolwiek uzgodnień zakończyły się kolejne negocjacje płacowe pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją ZOZ-u. Nie ustalono nawet terminu kolejnego spotkania....
     26 marca ... Oleski Urząd Miejski ogłosił konkurs na znak graficzny miasta...      25 kwietnia ... O 34 łóżka zmniejszy się ilość łóżek na trzech oddziałach szpitala powiatowego w Oleśnie. Do cieć dojdzie na ginekologii i położnictwie, pediatrii oraz chirurgii ogólnej.
     27 kwietnia ...Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie z roku na rok dostaje mniej pieniędzy, a bezrobotnych w powiecie przybywa. Na listach w "pośredniaku" jest już ponad trzy i pół tysiąca osób.
     9 maja ...W Oleśnie rozpoczęły się kolejne negocjacje płacowe pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
     10 maja ... Światełkiem w tunelu nazwała przewodnicząca oleskiego oddziału Związku zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Oleśnie Barbara Prochota udział w negocjacjach płacowych mediator z listy Ministerstwa pracy i polityki społecznej Zofii Rychłowskiej...ale jeszcze tego samego dnia po południu ... Nie przyniosły efektów kolejne negocjacje pomiędzy oleskimi pielęgniarkami a tamtejszym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Termin kolejnych rozmów ustalono na drugą połowę maja.      26 czerwca ...Jeszcze w tym roku oleskie firmy, w ramach zwolnień grupowych, zamierzają zwolnić 86 osób. Tymczasem do końca maja w powiecie oleskim prace strąciło już ponad 70-siat osób.
     28 czerwca ... Usunięcie blokady z drogi wojewódzkiej zajętej przez protestujących było tematem zakończonych niedawno ćwiczeń dowódczo - sztabowych w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie. W ubiegłym roku policjanci z Olesna ćwiczyli również odblokowywanie dróg oraz usuwanie protestujących z budynku starostwa...bardzo to było ćwiczenie przydatne i na czasie mając w pamięci całkiem niedawne protesty pielęgniarek. Konflikt pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z małżeństwem pielęgniarki z policjantem, co ponoć nierzadko się zdarza...
     5 lipca ...Czternaście cyfr muszą wykręcać za każdym razem mieszkańcy powiatu oleskiego dzwoniąc do Opola, Kluczborka, Nysy czy Kędzierzyna. Od kiedy Olesno stało się częścią Opolszczyzny, nie udało się rozwiązać sprawy numeru częstochowskiego kierunkowego... i tak niestety jest do dziś pomimo licznych interwencji u władz najwyższych czyli w Telekomunikacji i ministerstwie. Za mała skuteczność czy za twardy mur do skruszenia?
     6 lipca ... 140 samochodów skontrolowali policjanci podczas zakończonej niedawno akcji "Prędkość" w powiecie oleskim. Jeden z zatrzymanych zamiast 60 km na godzinę w terenie zabudowanym jechał setką.
     24 lipca ... Starostwo w Oleśnie zrezygnowało z przejęcia linii kolejowej Olesno - Praszka, zwanej popularnie Paulinką. Zdaniem wicestarosty Kryspina Nowaka, PKP chciałoby przekazać torowisko, i to miejscami zadłużone, wyprzedając wcześniej dworce kolejowe i przylegające do nich place...skutkiem czego dobrze się mają rosnące na torach brzózki. I tak pewnie zostanie już na długo...
     10 sierpnia ...Długi oleskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekroczyły już 2 miliony złotych. Jedna z propozycji ich spłaty ma być emisja przez powiat obligacji...dziś i dług jest większy i obligacji - jak dotąd - nie wyemitowano...
     14 sierpnia ...Każdy z mieszkańców powiatu oleskiego może mieć wgląd do dokumentów publicznych starostwa. Gwarantuje to przyjęta przez radnych, uchwała w sprawie jawności działalności organów samorządu powiatowego...ale praktycznie przebić się przez gąszcz urzędniczy wcale nie jest tak łatwo, jak zakłada ustawa....      19 sierpnia ...Podczas trwających w Oleśnie Targów Promocji Zdrowia otwarto uroczyście, funkcjonujący już wcześniej, oddział ratownictwa medycznego przy tamtejszym szpitalu...oddział ratownictwa jest, a gdzie stosowne umocowanie prawne czyli ustawa. Pretensje zgłaszać do Warszawy lub... pisz pan na Berdyczów...
     11 września ... Certyfikat jakości ISO 9002 otrzymała dziś oleska fabryka armatury sanitarnej "ORAS". Na uroczystość nadania certyfikatu przyjechał szef jakości koncernu Ossi Kivela.
     11 października ... W Oleśnie oficjalne oddano do użytku drugie w mieście rondo. Ułatwia ono przejazd przez skrzyżowanie dwóch dróg miejskich, czyli ulic Kościuszki i Sądowej oraz drogi wojewódzkiej nr 494 Opole - Częstochowa.
     19 grudnia ... Budżetem na przetrwanie nazwał wicestarosta oleski Kryspin Nowak przyszłoroczny budżet swojego powiatu. Samodrządowcy mają do dyspozycji o cztery miliony mniej niż w tym roku...A będzie jeszcze gorzej bo na horyzoncie już zaczyna się pojawiać słynna "dziura budżetowa"...
     29 grudnia ...Już od roku na wysypisku miejskim w Świerczu koło Olesna leży ponad 15 ton trującej substancji. Trwa też wciąż spór, kto powinien zapłacić za ich utylizację...Po co utylizować? Wystarczy poczekać jeszcze jakieś 278 lat i sprawę załatwi za ludzi Matka Natura... jak wystarczy jej sił...

2002

     3 stycznia ...Ale zima! W komendzie straży pożarnej w Oleśnie zakończyło się kolejne spotkanie sztabu, odpowiedzialnego za stan oleskich dróg. Jak do tej pory najgorzej było na drogach administrowanych przez powiat, bowiem ciężki sprzęt pracował na trasach krajowych i wojewódzkich...rzeczywiście, zima "uderzyła" z dużym impetem. Nawet trudno było mieć pretensje do drogowców, że znów ich zaskoczyła....
     11 stycznia ... 39-letni Waldemar P. mieszkaniec wsi Kolejka koło Dobrodzienia jest, jak nam nieoficjalnie wiadomo, ofiarą wybuchu, do którego doszło około godz. 11 we wsi Bzinica, przy trasie nr 905 - Olesno - Gliwice. Siła wybuchu była tak duża, że szczątki ofiary rozrzucone były w promieniu 50 metrów a z volkswagena polo pozostał jedynie spalony wrak. ...tego jeszcze w powiecie oleskim nie było. I trzeba żywić nadzieję, że zdarzyło się pierwszy i ostatni raz...
     15 lutego ... W sześciu językach, w polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim - przywitali przybyłych na konkurs "Zostań negocjatorem" uczniowie z Olesna... A potem konkurs wygrali i pojechali do Brukseli. Przyjrzeć się z bliska eurokratom....
     23 lipca ... Ponad trzy miliony złotych kosztować będzie budżet gminy Olesno modernizacja gimnazjum. Prace na pewno nie zakończą się przez rozpoczęciem nowego roku szkolnego....to się nazywa dotrzymać słowa...
     1 sierpnia ...Od dzisiaj w Internecie funkcjonuje oficjalna strona starostwa w Oleśnie...nieważne, że jako jedna z ostatnich w województwie - ważne że jest...
     27 września ...Oleśnie dobiegają końca pierwsze opolskie spotkania samorządów uczniowskich. Od rana uczniowie z 14 szkól debatowali na temat idei wspólnej Europy oraz młodzieżowego wolontariatu... skoro młodzi ludzie chcą coś robić nie żądając pieniędzy, pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość. I pójść 27 października do urn...
     Informowała i komentowała: Jolanta Reisch (Radio Opole)
     (Rozszerzona wersja tekstu, który ukazał się w OGP 47 / październik 2002)

Drukuj stronę
     GÓRA