Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Skąd się biorą niepowodzenia w nauce?
Przyczyn może być wiele, nie na wszystkie mamy wpływ. Katarzyna Świtała przypomina, że bardzo często o wynikach szkolnych naszych dzieci decyduje to, co się dzieje w domu.
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o szkolnych niepowodzeniach jest atmosfera w rodzinie. Uczeń, w domu którego panuje atmosfera konfliktowa, któremu rodzina nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa, ma duże trudności w osiąganiu pozytywnych efektów w nauce. Dziecko takie nie jest w stanie pracować na lekcji, gdyż cała jego energia psychiczna jest skierowana na przeżycia związane z sytuacją w domu. Uczniowie z rozbitych i patologicznych rodzin osiągają słabe wyniki w nauce, często są znerwicowani i nadpobudliwi. Alkoholizm rodziców jest częstą przyczyną niepowodzeń uczniów w szkole, gdyż rodzina nie zaspokaja ich potrzeb psychofizycznych, a zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa.
Nie sprzyja także powodzeniom szkolnym atmosfera nerwowości, ciągłego pośpiechu, chaosu i nieporządku. Chętniej i lepiej uczy się dziecko, które czuje się w domu potrzebne i kochane, które jest traktowane życzliwie, poważnie i konsekwentnie. Jeżeli rodzice nigdy nie mają czasu dla dziecka, nabiera ono przekonania, że rodzicom nie zależy na jego nauce. Dzieci w młodszym wieku szkolnym uczą się głównie dlatego, że rodzice cieszą się z ich postępów lub karzą za niepowodzenia.
Nie wystarczy systematycznie posyłać dziecko do szkoły, zaopatrzyć go w potrzebne przybory, zapewnić ciszę do odrabiania lekcji. O powodzeniu szkolnym decyduje atmosfera, jaka panuje w rodzinie - wolna od nadmiernych napięć, nacechowana życzliwością do dziecka, a równocześnie kulturalna. Dlatego ważnym czynnikiem jest poziom wykształcenia rodziców.
Ujemny wpływ na powodzenie w nauce mają wady fizyczne, zwłaszcza słuchu, wzroku i mowy, jeśli nie są systematycznie leczone i korygowane. Rodzice często lekceważą je lub nie dostrzegają ich.
Właściwa współpraca nauczycieli, rodziców, pedagoga, psychologa szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej może w znacznym stopniu pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i zmniejszyć niepowodzenia szkolne.
Katarzyna Świtała (OGP 55 / czerwiec 2003)
Temat miesiąca - o dzieciach


35 lat gorzowskiego przedszkola
W przedszkolu, jak to w przedszkolu. Wiele śpiewanych przez dzieci piosenek się nie zmieniło. Ongiś dzieci uczestniczyły w uświetnianiu kalendarzowych uroczystości państwowych świętując wraz z kolejarzami, pocztowcami, strażakami, wojskiem polskim (ludowym), strażakami. Dziś również dzieci i przedszkolanki nie narzekają na brak zajęć.
      35 lat temu, w ciągu półtora roku w miejsce drewnianego baraku stanęło nowoczesne, duże przedszkole. Uroczyste przekazanie budynku gorzowskiej społeczności odbywało się 20 lipca 1968 r. O wydarzeniu tym nadmieniały wówczas lokalne gazety i kroniki, a inwestycję wraz z podstawowym wyposażeniem wewnętrznym wyceniono na ponad dwa miliony (ówczesnych) zł. W uporządkowanie i ogrodzenie parkowego terenu przedszkola w czynie społecznym włączyli się zarówno rodzice, pracownicy zakładów pracy oraz personel przedszkola.
      Od tamtego momentu przedszkole nieprzerwanie funkcjonuje bawiąc, wychowując i przygotowując pokolenia młodych gorzowian do czynnego udziału w życiu społecznym. Realizując niegdyś obowiązkowy program wychowania patriotycznego, dzieci uczestniczyły w uświetnianiu kalendarzowych uroczystości państwowych świętując wraz z kolejarzami, pocztowcami, strażakami, wojskiem polskim (ludowym), strażakami. Nic dziwnego, że w tej sytuacji przedszkolaki celebrowały Święto Pracy, a Dzień Służby Zdrowia już z rozpędu. Dziś nie przygotowuje się już z tych okazji programów artystycznych, ale przedszkolaki poznają, jak pracują dorośli, odbywając wycieczki do zakładów pracy, wyrabiając w sobie pozytywny stosunek do wszelkiej pracy ludzkiej.
      Wychowanie dzieci to również uczestnictwo w kulturze. dzieci oglądają amatorskie spektakle teatralnych w przedszkolu, bądź, w miarę finansowych możliwości, wyjeżdżają do opolskiego teatru lalek, a czasem do zoo i Muzeum Wsi Opolskiej.
      Grupy sześciolatków dodatkowo korzystają z zajęć języka niemieckiego i religii, a od ubiegłego roku wszystkie chętne dzieci z płatnych zajęć rytmiki. Od września ukazuje się kwartalnik "Parkowy Skrzat" zawierający bajki, porady i przykładowe zabawy dziecięce. Gazetka cieszy się poczytnością zarówno wśród rodziców jak i dzieci., a każdy kolejny numer oczekiwany jest z niecierpliwością.
      Od lat przedszkole aktywnie współpracuje z Klubem Seniora, Mniejszością Niemiecką, M-GOK-iem oraz Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środowiskowej integracji dzieci i ich rodziców sprzyjają też coroczne uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka, Matki i Ojca oraz karnawałowe bale dochodowe, dzięki którym istnieje możliwość wyposażenia placówki w zabawki, sprzęt gimnastyczny, ogrodowy, pomoce dydaktyczne albo renowacja placu zabaw. W przedszkolną tradycję wpisały się też jasełkowe przedstawienia, wigilijne spotkania z emerytowanymi pracownikami przedszkola i przedstawicielami władz miasta oraz uroczyste pożegnanie najstarszej grupy przedszkolnej.
      Jubileuszowe 35. urodziny przedszkola komitet organizacyjny zaplanował na dzień 8 czerwca. W programie przewidziano wiele zabaw i atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych wychowanków, m.in.:. występy artystyczne, koncerty przedszkolaków, konkursy rodzinne, loterię fantową, smaczne domowe ciasta, potrawy grillowe, a na zakończenie zabawę taneczną. Uroczystość będzie zatem doskonałą okazją do spotkania ulubionej w dzieciństwie przedszkolanki i koleżanki, wymiany radosnych wspomnień, a przede wszystkim wesołej zabawy i finansowego wspomożenia przedszkolnego budżetu.
      Mirosława Lachowska-Fabiś (OGP 55/czerwiec)
Drukuj stronę
     GÓRA