Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie
Jolanta Górka (pedagog) i Barbara Suchodolska (psycholog): Pracujemy dla 7 gmin powiatu oleskiego. Oferujemy wszechstronną, nieodpłatną i dyskretną pomoc wszystkim: dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Nie trzeba mieć żadnego skierowania, wystarczy przyjść albo zatelefonować, żeby umówić się na wizytę. Pomocy udzielają specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i lekarz. Prowadzimy m.in. zajęcia warsztatowe w szkołach, terapię rodzinną, zajęcia dla dzieci dyslektycznych, terapię dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla dzieci nadpobudliwych.
Zespół Szkół w Oleśnie
Krzysztof Galus (nauczyciel): Nasza szkoła zajęła w ostatnim rankingu szkół średnich najlepsze miejsce w powiecie, była 5. w województwie i 175. w kraju (naprawie 5 tysięcy szkół). Przede wszystkim oferujemy rozszerzoną naukę w siedmiu przedmiotach w grupach międzyoddziałowych. Mamy licea profilowane: profil socjalny i ekonomiczno-administracyjny. Wszystko po to, żeby nasi uczniowie uczyli się tego, co ich najbardziej interesuje. Nasza szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Powiem tylko, że Zespół Szkół od dawna wygrywa w klasyfikację na najbardziej usportowioną szkołę w powiecie.
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
Klaudia Mrugała (uczennica): Nasza szkoła ma bardzo bogatą ofertę, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest liceum ogólnokształcące z rozszerzoną informatyką i rozszerzonymi językami obcymi, 4-letnie technika: ekonomiczne, hotelarskie i nowo otwarte technikum ochrony środowiska. Mamy w szkole bogato wyposażoną bibliotekę ze sprzętem komputerowym. W szkole działają kółka zainteresowań: Zespół Pieśni i Tańca "Oleśnianie", kółko informatyczne, matematyczne, fotograficzne.
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
Horst Chwałek (dyrektor ZSZ): Kierujemy swoją ofertę przede wszystkim do uczniów o ukierunkowanych zainteresowaniach zawodowych. Dlatego stawiamy na szeroko rozumiane szkolenie średnie zawodowe. Jesteśmy wyczuleni na szybko zachodzące zmiany w rynku pracy i w zainteresowaniach młodzieży. W związku z tym modyfikujemy naszą ofertę. Np. o ile jeszcze 3 lata temu zawodem dominującym był technik elektronik, o tyle teraz popularnością cieszy się technika budownictwa.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
Urszula Sadowska (nauczycielka): Po pierwsze w tym roku łączymy się z Zespołem Szkół w Gosławicach, który będzie odtąd filią naszej szkoły. To poszerzy ofertę naszej szkoły o technikum agrobiznesu i technikum architektury krajobrazu. Można u nas uczyć się języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Od nowego roku utworzymy też klasy z rozszerzoną informatyką, będzie też m.in. liceum o profilu ekonomiczno-usługowym.
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
Jacek Kubicki (nauczyciel): Zaletą naszej szkoły jest to, że nie jest szkołą dużą. Jest to szkoła przyjazna, nie mamy np. żadnych problemów z przemocą. Oferujemy szerokie spektrum typów szkół: od liceum o profilu informatycznym aż do technikum agrobiznesu. Wyposażenie szkoły jest bardzo dobre, mamy m.in. prawie nową salę gimnastyczną z siłownią i całym zapleczem.
Zespół Szkół w Praszce
Jolanta Mateja (Nauczycielka Roku 2003): Jesteśmy "super szkołą"!, laureatką ogólnopolskiego konkursu Super Szkoła 2002. Mamy wspaniałą pracownię multimedialną, dysponujemy sprzętem na miarę XXI wieku. Zapraszamy do naszego liceum ogólnokształcącego, gdzie istnieje możliwość wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Mamy również liceum profilowane: zarządzanie informacją. Atutem naszej szkoły jest rodzinna atmosfera. Jest to mała szkoła, wszyscy się znamy, nie jesteśmy anonimowi.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
Marta Barańska (uczennica): Nasza szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, na których możemy rozwijać nasze zainteresowania: informatyczne, sportowe, biologiczne itd. Co ważne, również normalne lekcje są bardzo urozmaicane i prowadzone przy pomocy nowoczesnych sprzętów: komputerów z dostępem do Internetu, projektorów, wideo itd. Takie techniki audiowizualne bardzo pomagają nam przyswoić wiedzę. Pochwalić możemy się też radiowęzłem, który muzyką urozmaica nam przerwy!
III Powiatowe Targi Edukacyjne
Kształć Ty się, żądna wiedzy
młodzi!

W dniach 4-5 marca odbyły się III Powiatowe Targi Edukacyjne, na których młodzież kończąca gimnazjum mogła zapoznać się z ofertą wszystkich szkół średnich powiatu oleskiego.
      Targi zorganizowało Starostwo Powiatowe, gospodarzem imprezy w tym roku był oleski Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Uczniowie byłego "rolnika" w obszernym programie artystycznym uderzyli w nutę patetyczną, recytując m.in.: Kształć Ty się, żądna wiedzy młodzi!
      Po co takie targi?
      Nasze targi edukacyjne są jedyną w województwie taką inicjatywą - mówi wicestarosta oleski Kryspin Nowak. - Uważam, że są bardzo potrzebne. Dla młodzieży, aby mogła zorientować się w ofertach szkół. Dla szkół, aby mogły się promować. Również w szkolnictwie ponadgimnazjalnym będziemy mieli wkrótce do czynienia z niżem demograficznym. Szkoły będą musiały rywalizować o uczniów.
      Wicestarosta podkreśla, że targi są również po to, żeby przyciągnąć do szkół ponadgimnazjalnych uczniów z ościennych powiatów. W tym roku oprócz młodzieży z powiatu oleskiego, prezentację oglądali gimnazjaliści z powiatu kluczborskiego, lublinieckiego i wieluńskiego.
      Na targach obecni byli przedstawiciele Wydziału Oświaty Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Opolu. Mówili o tym, że już w 2009 roku liczba uczniów w szkołach średnich zmniejszy się o 1/3.
      Dlaczego poza miastem?
      W poprzednim roku targi odbyły się w Miejskim Domu Kultury. W tym roku stoiska z ofertami szkół stanęły na Świerczu, w lokalu "U Wąsińskich". Dlaczego imprezę zorganizowano za miastem, w miejscu, do którego prowadzi bardzo niebezpieczna droga?
      Nie dostaliśmy pozwolenia od władz miasta na zorganizowanie targów w MDK-u - odpowiada wicestarosta Kryspin Nowak. - Na pewno szkoda, że musimy robić to poza miastem, ale za to warunki lokalowe są wiele lepsze. Cena zaś jest podobna. Razem z poczęstunkiem zapłaciliśmy za dwa dni 800 zł. Ceny za wynajęcie MDK-u też wahały się w granicach 1000 zł.
      - Nie chodziło tu o pozwolenie, tylko o parkiet domu kultury - twierdzi Ernest Hobert, dyrektor oleskiego MDK.
      Ernest Hober wiedząc, ze targi odbędą się w okresie roztopów, wyraził zgodę pod warunkiem, że organizatorzy zabezpieczą parkiet wykładziną.
      ***
      Gimbusy miały problem z manewrami na wąskiej, pełnej dziur drodze prowadzącej do lokalu, ale sala wystawowa III Powiatowych Targów Edukacyjnych i tak pękała w szwach, wypełniona żądną wiedzy młodzią.
      Oby jednak na skutek niesnasek między włodarzami miasta i władzami powiatu następnych targów nie trzeba było organizować w Starych Karmonkach, Klekotnie albo w Kobylej Górze.
      Tekst i foto: Mirosław Dragon (OGP 64 / kwiecień 2004)

Drukuj stronę
     GÓRA