Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Wydawca: COCON Systemy Komputerowe.

OLESKA GAZETA POWIATOWA

Zapraszamy w nasze strony

W drugiej połowie lipca ukazał pierwszy zeszyt "OGP - Naszych Stron", specjalnego dodatku "Oleskiej Gazety Powiatowej" o charakterze historyczno-krajoznawczym.
Zapraszamy do lektury "Naszych stron" tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o ziemi oleskiej i tych, którzy trafili tu pierwszy raz. Zamieszczamy głównie materiały obszerniejsze, specjalnie na tę okazję przygotowane. Z myślą o turystach publikujemy trasy wędrówek po naszym powiecie. Nie ograniczamy się jednak do wyliczenia zabytków. Proponujemy bliższe poznanie historii poszczególnych miejsc. Miejscowości powiatu nie są reprezentowane jednakowo, ale wydawanie "Naszych Stron" zamierzamy kontynuować. Chcemy, aby w dalszej perspektywie zeszyty te ułożyły się w       przewodnik po naszych stronach.
Pisząc o ziemi oleskiej, mamy na myśli zarówno obecny powiat, jak i historyczne granice powiatu oleskiego. Stąd materiały traktujące o gminie Lasowice Wlk., która obecnie leży w powiecie kluczborskim, ale jej związki z Olesnem są nadal żywe. Mamy nadzieję, że wspólna wędrówka po naszych stronach będzie udana.
W "OGP - Naszych Stronach" m.in.:
- "Spacerem do rynku", czyli historia niektórych oleskich ulic
- "...dziesiąt lat "Dni Olesna"
- "Gorzowska kłokoczka"
- "Rezerwat Smolnik"
- "Pieklisko - stawy na Piekle"
- "Rowerem przez lasy"
- "Park dworski w Sowczycach"
oraz dużo ciekawych zdjęć i grafiki.


OGP - Nasze Strony. Zeszyt 1. (Oleska Gazeta Powiatowa. Nr 9/45/2002) Zeszyt pod red. Marioli Flank, Renaty Jerki i Antoniego Bojanowskiego. Il. na okładce: Stanisław Pokorski.
Drukuj stronę
     GÓRA