Oleska Gazeta Powiatowa. Miesięcznik społeczno-kulturalny.

OLESKA GAZETA POWIATOWA
Stary kosciółek w Tułach Historia lokalna w Tułach
Zabytki w gminie Lasowice Wlk.
W Domu Spotkań w Tułach zebrało się 70 słuchaczy z całej gminy, aby po raz drugi uczestniczyć w rozpoczętym w zeszłym miesiącu cyklu wykładów o historii lokalnej gminy Lasowice Wielkie.
      W niedzielę, 4 marca, temat wykładu brzmiał: "Szlakiem drewnianych kościołów". Wykład prowadził dr Jerzy Gorzelik, historyk sztuki, zajmujący się barokiem na Górnym Śląsku. Przedstawiający referenta Wojciech Czech poinformował słuchaczy, że dr Gorzelik należy do Ruchu Autonomii Śląska, który w Strasburgu domagał się rejestracji narodowości śląskiej.
      W zmodyfikowanym przez referenta temacie "Zabytkowe kościoły gminy Lasowice Wielkie" ujęte zostały oprócz drewnianych dwie świątynie murowane: świątynia w Tułach i ewangelicki kościół w Lasowicach Wielkich. W trakcie wywodu i multimedialnej prezentacji słuchacze zostali uczuleni na drobnostki, na które podczas pobytu w kościele nie zwraca się uwagi. Rzadko postrzegamy nasze zabytkowe kościoły jako prawdziwe dzieła sztuki. Po przedstawieniu kościółków drewnianych dr Gorzelik skoncentrował się na kościołach z cegły. Szkoda, że bardzo ogólnikowo zaprezentował ewangelicką świątynię. Szerzej odniósł się do neogotyckiego kościoła w Tułach, obrazując przy tym wzlot i upadek architekta tegoż obiektu, Alexisa Langera.
      Po prelekcji uczestnicy udali się do pobliskiej tulskiej świątyni, gdzie mogli naocznie podziwiać tę perłę architektury*.
      Daniel Pach(OGP internet / kwiecień 2004)
      Pisaliśmy o niej w 65., majowym numerze OGP
      Historia Lokalna w Lasowicach Wlk:
      Uniwersytet latający czy rozlatany? >>>>

Drukuj stronę
     GÓRA